Zadnje Porudzbine

 •  
  goderis, bredene, Belgium
 •  
  Manuel , Mülchi, Switzerland
 •  
  Jaromír, Šumvald, Czech Republic
 •  
  Josef, Hochdorf-Assenheim, Germany
 •  
  Jörg, Bergheim, Germany
 •  
  Aymeric , Saint tricat, France
 •  
  Julien, Scionzier, France
 •  
  Emmanuel, Dijon, France
 •  
  Dawie , Ozoir La Ferriere, France
 •  
  Frédérique , Guerting , France
 •  
  Davide, London, United Kingdom
 •  
  Ioannis , Kato Achaia, Greece
 •  
  Theodoros, Grevena, Greece
 •  
  Ευθυμια, Ιωαννινα, Greece
 •  
  Ewa, Galway, Ireland
 •  
  LEVIN, Bnei Brak, Israel
 •  
  Paul, St. Vigil in Enneberg (BZ), Italy
 •  
  Samuele, Milano, Italy
 •  
  Kimberly, Victoria, Gozo, Malta
 •  
  Henri , Koumac, New Caledonia
 •  
  Maria, ÓBIDOS / LEIRIA, Portugal
 •  
  Dalite, Coimbra, Portugal
 •  
  HENRIQUE, FORNELOS, Portugal
 •  
  Radosav, Kragujevac, Serbia
 •  
  Zoran, Vinca, Serbia
 •  
  Saša , Beograd, Serbia
 •  
  Dubravka, Niš , Serbia
 •  
  Nikola, Smederevska Palanka, Serbia
 •  
  Mats, Trelleborg , Sweden
 •  
  Vickie, SARONA, United States

Uputstva za sejanje

Trenutno postoji 16 proizvoda.

Prikazuju se 1-12 od 16 stavki
Kako uzgojiti kockastu lubenicu 1.75 - 1

Kako uzgojiti kockastu...

Cena 0,95 € SKU: HTGSW
,
5/ 5
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> <h2><strong>Kako uzgojiti kockastu lubenicu</strong></h2> <p>Ovde mozete kupiti i downloadovati uputstvo sa slikama kako da uzgojite kockastu lubenicu.</p> <p>Uputstvo sa slikama je dostupno na sledecim jezicima:</p> <p>Srpski<strong></strong></p> <p>Deutsch</p> <p>English</p> <p>Español</p> <p>France</p> <p>Italiano</p> <p>Português</p> <p>Kada ovaj produkt stavite i izvrsite kupovinu, produkt ce vam biti spreman za dowload cim mi primimo uplatu.</p> <p><span style="font-size: 10pt; color: #ff0000;"><strong>OVAJ PRODUKT - UPUTSTVO NE MOZETE KUPITI POUZECEM.</strong></span></p> <p><span style="color: #ff0000;"><strong>PLACANJE MOGUCE UPLATOM NA RACUN I PREKO PAYPAL-a</strong></span></p> <p> </p>
HTGSW
Kako uzgojiti kockastu lubenicu 1.75 - 1
 • Novo

Uputstvo za gajenje dinja 0 - 1

Uputstvo za gajenje dinja

Cena 0,00 € SKU: 0000033
,
5/ 5
<div id="idTab1" class="rte"> <h2><span style="text-decoration:underline;"><em><strong>Uputstvo za sejanje i gajenje dinja</strong></em></span></h2> <p>Porast i razviće dinje (Cucumis melo L.) uslovljeni su dužinom dana, intenzitetom svetlosti i temperaturom. Uspešan uzgoj dinje moguć je pri dužini dana većoj od 8 časova, sa niskom oblačnošću i relativnom vlažnošću vazduha, kao i manjim količinama padavina, s obzirom da visoka vlažnost pogoduje razvoju fitopatoloških oboljenja. Velike razlike u dnevnim i noćnim temperaturama, povoljno utiču na kvalitet izražen u sadržaju šećera. Optimalni temperaturni interval u gajenju dinje se kreće od t0 min. 16-18 °C, do t0 max. 25-30 °C. Optimalne temperature za pojedine fenofaze su: klijanje 25 °C; ukorenjavanje 16-20 °C; oplodnja 18-20 °C.<br /><br />Tokom dugog dana i optimalnih temperature vegetativni porast je vrlo brz, internodije su duge, listovi su krupni, a odnos muških naspram ženskih, odnosno hermafroditnih cvetova, visok. U takvim uslovima dužina vegetacionog perioda je kraća (samo 70 dana kod ranih hibrida u tipu Galija). Kratak dan i niske temperature uslovljavaju slabiji vegetativni porast, internodije su kraće, listovi sitniji, udeo muških cvetova je manji. Takođe je veći broj nezametnutih plodova, a plodovi su sitniji. Vegetacioni period se znatno produžuje (čak do 120 dana kod istih hibrida u tipu Galija).<br /><br />Dinja lakše podnosi stresne uslove u odnosu na lubenicu, posebno visoke letnje temperature i što je značajnije, nisku relativnu vlažnost vazduha. Obilje sunčeve svetlosti, toplo i suvo vreme veoma pogoduju kvalitetu dinje, posebno sadžaju šećera, ukusu i aromatičnosti.<br /><br />Uzgoj dinje zahteva dobro drenirana i dobro aerisana zemljišta, koja uz to poseduju adekvatnu vododržljivost, kakva su recimo peskovito-glinoviata zemljišta u seriji lakih ilovača. Dobri rezultati uz navodnjavanje postižu se i na zemljištima lakšeg mehaničkog sastava, čak peskovitim, koja uz to imaju nešto povećan salinitet. Obzirom da su dinje vrlo osetljive na deficit potrebnog kiseonika kod disanja korenovog sistema, neophodno je merama osnovne i dopunske obrade stvoriti uslove visoke poroznosti i dobre aerisanosti zemljišta.<br /><br />Osnovna obrada se stoga izvodi na dubinu od 35-40 cm, a praćena je obaveznim razrivanjem ili klasičnim podrivanjem na dubinu 50-60 cm. Nakon toga izvode se 1-2 tanjiranja sa ciljem usitnjavanja krupnih agregata. Postoji više načina primene organskih i mineralnihđubriva. Jedan od njih je da se nakon osnovne i dopunske obrade, pogodnim oruđem izvuku brazde dubine 10-15 cm na odprilike metar razmaka, te da se potom u svaku drugu brazdu upuste, navodnjavanjem, rastvorena organska i mineralna đubriva. U protivnom se primenjuje klasični način primene dobro zgorelog stajnjaka i osnovno đubrenje NPK hranivima u odgovarajućoj formulaciji pre izvođenja osnovne obrade. Potom se pristupa formiranju leja, zašta se koriste odgovarajuća rotaciona oruđa – gredičari. Pri tom je važno da leja bude neznatno konveksna, kako bi se izbegla akumulacija vode na njoj.<br /><br />Kod rane proizvodnje je neophodno osnovnu obradu obaviti u jesen, a u proleće, čim se zemljište dovoljno prosuši, pristupiti formiranju leja. Nakon toga se obično pristupa instalaciji laterala, ukoliko se koristi navodnjavanje kap po kap, preko kojih se postavlja malč folija odgovarajućih osobina, zavisno od sezone gajenja i načina setve, odnosno rasađivanja.<br /><br />Dinja je tipična kalijumova biljka, s obzirom da kvalitet, odnosno sadržaj šećera, vrlo mnogo zavise od pristupačnosti ovog elementa. Ukupne potrebe u pojedinim makro i mikroelementima zavise od agroekoloških uslova, odnosno sezone proizvodnje, obezbeđenosti zemljišta, sistema gajenja, intenziteta proizvodnje, sortimenta i dužine čuvanja. Za produkciju 1 t plodova iz zemljišta se u proseku iznese oko 1,5-3,2kg N; 0,8-0,9 kg P2O5; 4,0 -5,2 kg K2O, 1,0-1,5 kg CaO i 0,2-0,5 kg MgO.<br /><br />Usev dinje dobro reaguje na đubrenje stajnjakom, ili pak huminskih kiselina naročito na lakim peskovitim zemljištima, siromašnim organskom materijom. Osim funkcije uravnoteženja vodnog i vazdušnog režima (veća vododržljivost, bolja aerisanost), primena stajnjaka ima značaja i u povećanju pufernog kapaciteta zemljišnog rastvora i korekciji eventualnih grešaka u đubrenju. Za dinju se primenjuje oko 20-25 m3/ha komposta, ili 40-50 t/ha dobro zgorelog stajnjaka. Dobri rezultati dobijeni su i đubrenjem živinskim stajnjakom u količini 10-15 m3/ha. U cilju izbegavanja rizika zakorovljavanja zemljišta i prenošenja fi topatogenih oboljenja, poželjno je obaviti kompostiranje stajnjaka, čime se dodatno povećava njegova upotrebna vrednost.<br /><br />Azot stimuliše brz i snažan porast nadzemnih vegetativnih organa, u prvom redu lisne mase, koja štiti plodove od ožegotina. U postizanju visokih prinosa dinje neophodno je uneti 80 – 120 kg/ha azota, najbolje u formi nitratnih đubriva, s obzirom da amonijum jon može usloviti poremećaje u pristupačnosti fosfora i kalijuma, te neusklađenost fotosinteze, respiratorne funkcije i transpiracije (zatvaranje stoma). Deficit ovog elementa u ishrani useva manifestuje se hlorozom listova i ranom defolijacijom, koja ima određeni hronološki raspored.<br /><br />Primena fosfora stimuliše porast, kako nadzemne mase, tako i korenovog sistema. Posebno je dovoljna količina pristupačnog fosfora važna u formiranju plodova. Fosfor se u zemljištu lako imobiliše, a pristupačnost u zemljišnom rastvoru zavisi od pH i količine eksudata korena. Lokalna primena fosfornih đubriva u zoni reda na dubini od 15 cm, omogućuje biljci lako usvajanje fosfora u inicijalnim fazama porasta kada se ovaj element usvaja u najvećim količinama.<br /><br />Neka iskustva govore da lokalna primena 600kg/ha superfosfata ima ekvivalentan efekat primene 20000kg/ha istog đubriva po celoj površini. Danas se u eri primene đubrenja putem navodnjavanja smanjio značaj lokalnog đubrenja fosforom. U klasičnoj tehnologiji gajenja, na zemljištima dobro obezbeđenim ovim elementom, neutralne hemijske reakcije dovoljno je uneti 40-50 kg P2O5 /ha u vodorastvorljivoj formi, dok se u suprotnom unosi 80-100kg P2O5 /ha.<br /><br />Kalijum ima veliki značaj u sintezi ugljenih hidrata u biljci. Utiče takođe na bujan porast i značajno poboljšava kvalitet plodova. Pošto se iz zemljišnog adsorptivnog kompleksa usvaja kao katjon K+, pojedini drugi elementi smanjuju njegovo usvajanje zbog kompeticije na koloidnoj miceli. To je čest slučaj na zaslanjenim zemljištima sa Na+, ili na karbonatnim sa Ca++. Važno je napomenuti da se na zemljištima alkalne reakcije sa većim procentom rastvorljivih soli, ili na zaslanjenim zemljištima, za đubrenje koristi kalijum sulfat (K2SO4). Norma đubrenja iznosi 250-300 kg K2O/ha i budući da kalijum takođe nije lako mobilan, unosi se zajedno sa stajnjakom i fosforom.<br /><br />U klasičnoj tehnologiji gajenja u osnovnom đubrenju pre jesenjeg dubokog oranja primenjuje se 80-100 % količine fosfornih hraniva i 50 % kalijuma. U predsetvenoj pripremi zemljišta unosi se 50 % azotnih hraniva, ostatak fosfornih đubriva (20%) i 25-50 % kalijuma. U prihranjivanju se upotrebi polovina normirane količine azotnih hraniva i do 1/4 ukupne količine kalijuma. Pošto se u predsetvenoj pripremi unese oko 80 kg P2O5 i 160 kg K2O, nadalje se količina potrebnih hraniva lako može izračunati iz priložene tabele.<br /><br />U proizvodnji rasada u toplim lejama treba održavati sledeći toplotni režim<br />- do nicanja 20-30 °C<br />- 3-4 dana nakon nicanja, dnevne 15-18 °C i noćne 12-14 °C<br />- do rasađivanja dnevne 20-28 °C (3-4 °C niže za oblačnog vremena) i 16-18 °C noćne<br /><br /><strong>Naklijavanje se vrši u trajanju od 36 časova na konstantnoj temperaturi od 25 °C, ili 8 sati 30 °C/16 sati na 20 °C, u uslovima idealne vlažnosti atmosphere (stalno zasićenje), da bi se nakon ovog perioda razvila klica dužine 1-1,5 cm.</strong><br /><br /><strong>Naklijavanje se obavlja između dva fi lter papira, ili se navlaženo seme umotava u poroznu tkaninu. Proizvođači često greše potapajući seme u vodu, te na visokim temperaturama (često preko 45 °C) dolazi do ugušivanja klice ili ona strada usled denaturacije proteina na visokim temperaturama.</strong><br /><br />Setvu je najbolje obaviti u kontejnere od polistirola dimenzija od 30 x 50cm do 35 x 58 cm, promera otvora 3 ili 4 cm, odnosno 104 ili 84 otvora. Pošto se napune supstratom do dubine od 4-5 cm, obavi se setva i potom seme prekrije sa 1-2 cm crnog treseta i vermikulita i zalije.<br /><br />Idealne temperature tokom faze nicanja kreću se u intervalu 23-26 °C, mada je korisno nenaklijano seme inicirati kratkim izlaganjem temperaturama i do 40 °C. Na temperaturi supstrata oko 20 °C za nicanje je potrebno oko 8 dana. Kao supstrat se najčešće koristi kompost iz tople leje, koji se prethodno steriliše vodenom parom ili se vrši njegova dezinfekcija odmah po setvi. Za dezinfekciju supstrata protiv padanja rasada (Phytium debarianum) najbolje je upotrebiti propamokarb, zalivanjem u nicanju sa 4 l/m2 0,25 % rastvora.<br /><br />Kod drugih vrsta komposta neophodno je voditi računa o pristupačnosti hraniva i po potrebi vršiti zalivanje rastvorom 10 g vodorastvorljivih đubriva ujednačenog odnosa NPK u 10 l vode 10-15 dana nakon nicanja. Folijarno prihranjivanje u početnim fazama proizvodnje rasada nije preporučljivo, kako bi se sprečilo preterano izduživanje hipokotilarnog dela, ili pak ožegotine usled grešaka u koncentraciji. To je nepoželjna pojava, naročito kod postupka kalemljenja, a javlja se kao posledica visokih temperatura i smanjene količine svetlosti. Zato treba voditi računa da se temperature u toploj leji znatno smanji nakon 3-4 dana od nicanja.<br /><br />U savremenoj tehnologiji proizvodnje rasada u kontejnerima, optimalna starost rasada je 30-35 dana, kada se biljke nalaze u fazi potpuno formiranog 1-1,5 lista. Rasad treba da poseduje dobro razvijen korenov sistem, da je kratak, snažnog i debelog stabla, što omogućuje brz prijem bez pojave ikakvog stresa. U ranoj proizvodnji koriste se kontejneri ili saksije veličine 7-8 cm, često 8-10 cm. Ukoliko rasad prestari do momenta<br /><br />sadnje na otvorenom polju, do cvetanja će doći ranije, pre mogućnosti oprašivanja pčelama kao prirodnim polinatorima. Usled toga će izostati formiranje plodova, ili oni neće imati komercijalnu vrednost.<br /><br />Dinja se danas gaji u različitim oblicima zaštićenog prostora, od visokih blok plastenika, različitih konstrukcija, preko visokih tunela, pojedinačnih ili u blok rasporedu, do uobičajenih konstrukcija tunela visine 2-2,5 m. Kao materijali koji se koriste za pokrivanje konstrukcije koriste se PE-polietilen, PVC-polivinilhlorid i EVA-etilenvinilacetat. Ovi materijali poseduju različite termičke osobine, te se početak proizvodnje može organizovati ranije ili kasnije u proleće.<br /><br />Polietilenske folije različite debljine, transparentnosti, površinskog napona i dr. osobina, pružaju usevu mehaničku zaštitu od strujanja vazduha, niskih dnevnih temperatura i dr. a one IR bloc-king tokom noći su u stanju da spreče odavanje i do 84 % dugotalasnog infracrvenog (toplotnog) zračenja.<br /><br />U visokim tunelima, postavljenim pojedinačno ili u blok sistemu, dinja se može gajiti na uobičajen način, ili se pak vodi uz oslonac, odnosno vertikalno uz kanap. U osnovi ovi tuneli imaju širinu od 6 – 9 m, odnosno visinu na najvišem delu luka od 2,5-3,5 m.Dužina ovih tunela obično iznosi 40-50 m, ali ima primera da farmeri praktikuju dužinu I do 100 m. Debljina folije zavisi od vrste folije područja gajenja i sezone gajenja. Obično se kreće od 0,15-0,20 mm. Unutar plastenika se u ranoj proizvodnji postavljaju niski tuneli širine 1,2 m ili 0,7-0,8 m i navlači IR bocking folija debljine 30 mic., kako bi se obezbedili odgovarajući termički uslovi, ili se koriste polipropilenske termozaštitne folije (agrotekstil). U ranoj proizvodnji unutar blok tunela i niskim tunelom kao dopunskom zaštitom praktikuje se gustina od oko 3.200-3.400 biljaka/ha, rasađivanjem po jedne biljke na međuredno rastojanje 2,5 m i rastojanje u redu 1,2 m, do 10.000 biljaka/ha pri rasađivanju na međuredno rastojanje 1,5 m i rastojanje u redu 0,7 m. Gustina useva zavisi od sezone gajenja, agroekoloških uslova reona, karakteristika hibrida, kao i od željene veličine ploda za plasman u određenom delu sezone.<br /><br />Vertikalno gajenje uz oslonac relativno je nova tehnika koja omogućuje maksimalno iskorišćavanje raspoloživih prirodnih i materijalnih resursa. Omogućuje velike gustine i samim tim preko prinosa, visok fi nansijski rezultat, sobzirom na značajnu visinu potrebnih ulaganja. Praktikuje se i u tunelskoj proizvodnji, a mnogo bolji rezultati ostvaruju se u visokim blok-plastenicima.<br /><br />U tunelskoj proizvodnji rastojanje između redova mora biti veće od 1,3 m i ne manje od 20-25 cm u redu. U suprotnom nema dovoljno svetlosti za zametanje plodova. Uobičajene gustine kod hibrida u šarentajn tipu se kreću od 15.000 do 20.000, tj. rasađivanje se vrši na 40 cm u redu. a kod kantalup tipa 10.000-15.000 biljaka/ha (2 m x 0.3-0,5 m). Najmanja potrebna visina gajenja iznosi 2 m. Osim vertikalnog vođenja uz rafiju, primenjuje se i horizontalno vezivanje kanapa, čime se praktično formira neka vrsta mreže kao oslonca. Biljke se vezuju za podužnu žicu na konstrukciji čim počnu da padaju nakon rasađivanja. Prvih 4 – 5 bočnih grana/vreža se u potpunosti odstranjuju, dok se ostale, obično tek nakon 12 lista/internodije skraćuju posle prvog ženskog cveta i dva naredna lista. Zakidanje se vrši odmah po pojavi bočnih vreža, inače u suprotnom biljka postaje sve slabija, a ožiljci koji zaostaju teško kalusiraju. Kada se formira 2-3 ploda, sve naredne bočne grančice zaustavljaju porast, a formirani plodovi požute i opadnu.Novietaž se formira tek nakon što prvi plod dostigne normalnu veličinu i počne formiranje mreže na kori. Tada se formira drugo “kolo” plodova. Uobičajeni prinosi kantalup dinje u ovakvom sistemu gajenja iznose oko 80 t/ha.</p> <p></p> </div>
0000033
Uputstvo za gajenje dinja 0 - 1
 • Dostupno samo putem interneta!
 • Novo

Sejanje Duvana i Nega 0 - 1

Sejanje Duvana i Nega

Cena 0,00 € SKU: 0000045
,
5/ 5
<div id="idTab1" class="rte"> <div><span style="text-decoration: underline;" class=""><em><strong>Sejanje Duvana i Nega</strong></em></span></div> <div><span style="text-decoration: underline;"><em><strong> </strong></em></span></div> <div>Duvan se gaji radi lišća koje se koristi za proizvodnju cigara, cigareta i sličnih sredstava za uživanje. &nbsp;<span style="font-size: 11px; line-height: 1.5em;">Duvan se uživa pretežno pušenjem, a jako malo žvakanjem i ušmrkavanjem.</span></div> <div>U listu sadrži nikotin, toksičan alkaloid koji unet u organizam u malim količinama ima smirujuće ili razdražujuće dejstvo u zavisnosti od stanja nervnog sistema.</div> <div>Duvanski dim sadrži kancerogenu materiju benzopiren, koja izaziva rak, hronični bronhitis, infarkt,..</div> <div>Duvan je poreklom iz Amerike. Današnje gajene vrste duvana (duvan i mahorka) nisu nađene u divljem stanju. Ostale vrste pripadaju spontanoj flori, a neke se gaje kao ukrasne biljke.</div> <div>Duvan i mahorka vode poreklo iz južne Amerike (Peru, Bolivija, Čile). Pretpostavlja se da su nastale ukrštanjem nekih divljih formi.</div> <div>U Evropu je seme preneto 1518. (mahorka, krdža) i 1519. (duvan).</div> <div>U našu zemlju je dospeo sa zapada (Venecija) i sa istoka (Turska).</div> <div>Biološke osobine</div> <div>Vegetacioni period duvana se deli na 2&nbsp;</div> <div>dela: Period proizvodnje rasada i period&nbsp;</div> <div>razvića u polju.</div> <div>Period proizvodnje rasada (klijanje,&nbsp;</div> <div>nicanje, ukorenjavanje i stasavanje rasada).</div> <div>Klijanje traje 6-8 dana, optimalna temper. je&nbsp;</div> <div>25-28 0C, a minimalna 4-6 0C. Bubrenje traje&nbsp;</div> <div>oko 24 časa.&nbsp;</div> <div>Seme se naklijava u mlakoj vodi. Kada se&nbsp;</div> <div>pojavi korenčić, seme se osuši i seje u leje.</div> <div>Nicanje traje od završetka klijanja do pojave prvog stalnog lista. Ponik se obično pojavljuje 4-6 dana od početka klijanja, a kroz 6-8 dana biljčica dobije prvi stalni list.</div> <div>Optimalna temperatura za nicanje je 25-28 0C.&nbsp;</div> <div>U ovoj fazi je potrebna optimalna vlažnost zemljišta. Čak i kratkotrajno isušivanje gornjeg sloja zemljišta dovodi do uginjavanja rasada.</div> <div>Velika koncentracija hraniva u ovoj fazi je štetna.</div> <div>Ukorenjavanje traje 14-15 dana. Obuhvata period od pojave prvog stalnog lista do pojave trećeg stalnog lista.</div> <div>Prva dva prava lista stoje pod pravim uglom u odnosu na kotiledone gradeći tako neku vrstu krsta, pa se ovaj momenat naziva ukrštanje rasada.</div> <div>Pri kraju ove faze listovi počinju intenzivno da rastu, biljčice smetaju jedna drugoj i listovi se ispravljaju. Momenat ispravljanja listova naziva se "dizanje ušiju". Ovom pojavom završava se faza ukorenjavanja (dužina korena je 15 cm).</div> <div>U ovoj fazi se rasad umereno zaliva zbog mogućnosti pojave bolesti.</div> <div>Stasavanje rasada obuhvata period od "dizanja ušiju " do rasađivanja (rasad ima 5-6 stalnih listova i visinu stabla 10-12cm.</div> <div>Ova faza traje 25-30 dana. Koren raste intenzivno, stablo je dovoljno čvrsto.</div> <div>U ovoj fazi je pojačana sinteza organske materije pa su potrebne veće količine hranljivih materija i svetlosti.&nbsp;</div> <div>Potrebe u vodi su umerene.</div> <div>2. Period razvića u polju</div> <div>Obuhvata sledeće faze: ukorenjavanje, faza intenzivnog porasta, cvetanje, porast plodova i sazrevanje semena.</div> <div>Formiranje i sazrevanje listova odvija se u svim fazama. Jedan list raste 20-25 dana, a zatim se njegova fiziološka funkcija produžava još 20-30 dana, posle čega nastupa odumiranje.</div> <div>List je zreo za berbu kada ima najveći procenat suve materije (kada je ujednačeno stvaranje organske materije i njeno transportovanje iz lista).</div> <div>Dužina vegetacionog perioda, od rasađivanja do berbe, za naše sorte obično traje 100-140 dana, a za proizvodnju semena 120-150 dana.</div> <div>Uslovi uspevanja</div> <div>Temperatura: min=10 0C, optim=27-30 0C, max=40-50 0C.</div> <div>Osetljiv je na niske temperature.</div> <div>Svetlost: ima velike zahteve i ne podnosi zasenjivanje. Odgovaraju mu prisojni položaji.&nbsp;</div> <div>U nedostatku svetlosti sporije raste, produžava mu se vegetacija i list je slabijeg kvaliteta.</div> <div>Voda: velike zahteve ima u periodu stasavanja rasada, ukorenjavanja rasada i u periodu bujnog porasta. U kasnijim fazama ima manje potrebe za vodom.</div> <div>Vetrovi: nepoželjni su - hladni (usporavaju vegetaciju), a topli (suše list).</div> <div>Zemljište: duvan zahteva zemljište dobrih fizičkih osobina sa povoljnim vodnim i toplotnim režimom.</div> <div>Zahtevi zavise i od tipa duvana.&nbsp;</div> <div>Za sitnolisni, aromatični orijentalni duvan bolja su zemljišta na brdskim i nagnutim terenima, relativno slabije plodnosti, naročito ona koja sadrže malo azota (crvenice, lakše gajnjače, deluvijalna i skeletna zemljišta).</div> <div>Za krupnolisni duvan potrebna su plodna zemljišta (sa više P i K), a to su aluvijumi, plodna crvenica i gajnjače, a za neke sorte i černozem.</div> <div>Duvan ne treba gajiti na suvim, peskovitim zemljištima male plodnosti, niti na jako plodnim zemljištima. Posebno su nepovoljne slatine. Najbolje mu odgovaraju zemljišta slabo kisele reakcije.</div> <div>Tehnologija proizvodnje duvana</div> <div>Izbor sorte</div> <div>Treba odabrati rodne i kvalitetne sorte, otporne na plamenjaču, bakterioze, viroze, tripse, nematode i volovod.</div> <div>Sorte duvana:</div> <div>1. Orijentalni aromatični cigaretni tip: Jaka, Džebel, Prilep,..</div> <div>2. Poluorijentalni krupnolisni cigaretni tip: Ravnjak, Stolac, Avala, Bajinovac, Morava, Drina,..</div> <div>3. Krupnolisni američki cigaretni tip: Svetla Virdžinija, Berlej,..</div> <div>4. Srednjeevropski krupnolisni cigarni tip: Segedinska Ruža, Zrenjanin, Nova Crnja,..</div> <div>Plodored</div> <div>Bolje je gajiti duvan u plodoredu (najpovoljnija je petopoljna plodosmena).&nbsp;</div> <div>Najbolji predusevi su: strna žita, jednogodišnje leguminoze i višegodišnje trave.</div> <div>Ako se gaji u monokulturi, obavezno je unošenje organskih đubriva (stajnjak, zelenišno đubrenje).</div> <div>Mogu se gajiti i međuusevi (smeša ozimog stočnog graška ili garahorice sa ozimim ječmom ili ovsem). Ovaj usev se skida u proleće pre rasađivanja duvana zaorava se ili se koristi za ishranu stoke).</div> <div>Obrada zemljišta</div> <div>Osnovna obrada se vrši u jesen, a dubina zavisi od &nbsp;tipa zemljišta (20-35cm).</div> <div>Vreme osnovne obrade zavisi od preduseva (zaoravanje strnjišta u toku leta, a u jesen duboka obrada).</div> <div>Poorano zemljište se ostavi da prezimi u otvorenim brazdama.&nbsp;</div> <div>U proleće se zemljište priprema pred rasađivanje, kultivira se više puta (3-4) sa vremenskim razmakom od 15-25 dana.&nbsp;</div> <div>Poslednje kultiviranje treba uraditi 3-5 dana pred rasađivanje. Tada se unosi predsetvena količina đubriva.&nbsp;</div> <div>Ako se unosi stajnjak ili zaorava međuusev, to treba obaviti najmanje nedelju dana pre sadnje.</div> <div>Đubrenje</div> <div>Duvan sa prinosom od 1 t iznosi iz zemljišta oko 40 kg N, 20 kg P i 40 kg K.</div> <div>Proizvodnja rasada</div> <div>Mesto za rasadnik treba da je ravno ili sa malim nagibom, zaštićeno od vetrova, plodno, rastresito, ocedno i suvo.</div> <div>U jesen se zemljište poore, a u proleće se ponovo pripremi i obeleže se leje. Zatim se izvrši valjanje leja i zemljište dezinfikuje metil-bromidom.</div> <div>Setva.- Za setvu se koristi suvo ili naklijalo seme. Seme se potopi u mlaku vodu, gde stoji 15-20 časova, zatim se duže drži u toploj prostoriji (20-30 0C) i povremeno se promeša. Nakon 4-5 dana na semenu se pojavljuje bela tačkica. Sa naklijavanjem semena se prestaje kada je 30 % semena naklijalo, zatim se seme prosuši i seje.</div> <div>Za 1m2 leje potrebno je 0,2-0,5 g semena.</div> <div>Setva se vrši od kraja februara do sredine marta, zavisno od rejona u kome se gaji.</div> <div>Leja se prvo zalije, a seme se pomeša sa nekom inertnom materijom u odnosu 1:100 i seje se. Posle setve, leja se pokrije slojem zgorelog stajnjaka i usitnjenog stajnjaka, blago se sabije i pokrije platnom.</div> <div>Nega rasada</div> <div>Zalivanje, prihranjivanje, plevljenje, pokrivanje i zaštita od bolesti i štetočina.</div> <div>Mora se održavati optimalna vlažnost zemljišta za vreme porasta i razvoja rasada, ali se nekoliko dana pre rasađivanja prestaje sa zalivanjem.</div> <div>&nbsp;Prihranjivanje se vrši 2-3 puta posle ukorenjavanja rasada. Za prvo prihranjivanje koristi se rastvor : 10 g NP đubriva i 5 g K rastvorenih u 2 l vode. Za drugo i treće prihranjivanje ove količine se udvostruče. Posle prihranjivanja, rasad se zaliva čistom vodom da bi se sa lišća sprale soli koje mogu izazvati ožegotine.</div> <div>Plevljenje se vrši tamo gde se ne primenjuju herbicidi.</div> <div>Toplotni režim se reguliše prekrivanjem polietilenskim platnom.</div> <div>Zaštita od plamenjače vrši se primenom Cineba (0,4%) i Antrakola (0,2%).</div> <div>Zaštita od crne truleži korena: primenjuje se Benlate, a za zaštitu od tripsa koristi se Solvireks. Protiv puževa koriste se mamci.</div> <div>Kaljenje rasada se vrši tako što se 3-4 dana pre rasađivanja prestaje sa zalivanjem, a 10 dana pre rasađivanja prestaje se sa prihranjivanjem i pokrivanjem. &nbsp;</div> <div>Rasađivanje rasada duvana</div> <div>&nbsp;</div> <div>Počinje kada prođe opasnost od mrazeva (temp. zemljišta iznad 10 0C). U našim uslovima rasađivanje se vrši od 10. maja do 10. juna.</div> <div>Pri rasađivanju, najbolje je izvršiti parcelisanje zemljišta (širina parcele oko 50m). Rasad saditi u redove i zaliti.</div> <div>Zaštita od insekata (koriste se Evanko) i korova vrši se pre setve (koriste se Lasso i Dual).&nbsp;</div> <div> <div> <div> <div> <div> <div> <div> <div> <div> <div> <div> <div> <div> <div> <div> <div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="color: #ff0000;"><strong>Međuredno rastojanje i broj biljka duvana po hektaru</strong></span></div> </div> <div> <table style="width: 505px; height: 221px;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><colgroup><col span="3" width="288"></colgroup> <tbody> <tr> <td class="oa1" width="288" height="68"> <p><span style="color: #ff0000;">Sorta</span></p> </td> <td class="oa2" width="288"> <p><span style="color: #ff0000;">Razmak</span></p> </td> <td class="oa3" width="288"> <p><span style="color: #ff0000;">Broj strukova/ha</span></p> </td> </tr> <tr> <td class="oa4" width="288" height="68"> <p><span style="color: #ff0000;">Jaka, Džebel</span></p> </td> <td class="oa5" width="288"> <p><span style="color: #ff0000;">45 x 10</span></p> </td> <td class="oa6" width="288"> <p><span style="color: #ff0000;">222 000</span></p> </td> </tr> <tr> <td class="oa4" width="288" height="68"> <p><span style="color: #ff0000;">Prilep</span></p> </td> <td class="oa5" width="288"> <p><span style="color: #ff0000;">45 x 15</span></p> </td> <td class="oa6" width="288"> <p><span style="color: #ff0000;">148 000</span></p> </td> </tr> <tr> <td class="oa4" width="288" height="68"> <p><span style="color: #ff0000;">Bajinovac</span></p> </td> <td class="oa5" width="288"> <p><span style="color: #ff0000;">50 x 20</span></p> </td> <td class="oa6" width="288"> <p><span style="color: #ff0000;">100 000</span></p> </td> </tr> <tr> <td class="oa4" width="288" height="68"> <p><span style="color: #ff0000;">Drina</span></p> </td> <td class="oa5" width="288"> <p><span style="color: #ff0000;">50 x 30</span></p> </td> <td class="oa6" width="288"> <p><span style="color: #ff0000;">66 000</span></p> </td> </tr> <tr> <td class="oa4" width="288" height="68"> <p><span style="color: #ff0000;">Ravnjak, Stolac, Avala</span></p> </td> <td class="oa5" width="288"> <p><span style="color: #ff0000;">45 x 45</span></p> </td> <td class="oa6" width="288"> <p><span style="color: #ff0000;">49 300</span></p> </td> </tr> <tr> <td class="oa4" width="288" height="68"> <p><span style="color: #ff0000;">Veliki hercegovac</span></p> </td> <td class="oa5" width="288"> <p><span style="color: #ff0000;">70 x 45</span></p> </td> <td class="oa6" width="288"> <p><span style="color: #ff0000;">37 000</span></p> </td> </tr> <tr> <td class="oa4" width="288" height="68"> <p><span style="color: #ff0000;">Berlej</span></p> </td> <td class="oa5" width="288"> <p><span style="color: #ff0000;">90 x 40</span></p> </td> <td class="oa6" width="288"> <p><span style="color: #ff0000;">28 000</span></p> </td> </tr> <tr> <td class="oa7" width="288" height="68"> <p><span style="color: #ff0000;">Virdžinija</span></p> </td> <td class="oa8" width="288"> <p><span style="color: #ff0000;">90 x 50</span></p> </td> <td class="oa9" width="288"> <p><span style="color: #ff0000;">22 000</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <div>&nbsp;</div> <div> <div>Nega duvana</div> <div>Popunjavanje praznih mesta posle rasađivanja</div> <div>Okopavanje se vrši 3-4 puta. Prvo okopavanje se vrši 6-8 dana nakon rasađivanja, a ostala 10-15 dana posle prvog.</div> <div>Navodnjavanje zavisi od faze razvoja. Kod duvana u pogledu navodnjavanja razlikujemo 3 faze: ukorenjavanje, formiranje lisne mase i sazrevanje listova.</div> <div> <div>U prvoj fazi (od rasađivanja do pojave1/3 listova) ima umerene zahteve za vodom.</div> <div>U drugoj fazi (početak cvetanja) formira se najveća količina lisne mase i potrebe za vodom su najveće.</div> <div>U trećoj fazi (traje do završetka berbe) potrebe za vodom su najmanje, a kod orijentalnih tipova ne treba navodnjavati.</div> <div>Norma za navodnjavanje se kreće od 30-50 l/m2. Broj navodnjavanja u toku vegetacije je 2-3 puta.</div> <div> <div>Zalamanje cvasti</div> <div>Ovom merom se reguliše prinos i kvalitet duvana.&nbsp;</div> <div>Zalamanje cvasti se vrši na 3 načina: plitko zalamanje (odstranjuje se samo cvast), srednje duboko (odstranjuje se cvast i 2-3 vršna lista) i duboko zalamanje (odstranjuje se cvast i više od 3 lista).</div> <div>Prema vremenu zalamanja: vrlo rano (pre cvetanja), rano (u početku cvetanja) i kasno (u početku formiranja čaura).</div> <div> <div>Zakidanje zaperaka je obavezna mera. Zaperci se pojavljuju nakon zakidanja cvasti, intenzivno pred jesen kada noći postanu duže i padnu prve jesenje kiše.</div> <div> <div>Berba i nizanje duvana</div> <div>Bere se u tehnološkoj zrelosti (kada sadrži najveću količinu organske materije). List ulazi u proces zrenja onog momenta kada se produžava nagomilavanje ugljenih hidrata, a smanjuje nagomilavanje belančevina.</div> <div>Listovi sazrevaju postupno (odozdo na gore). Berba se vrši ručno (5-7 puta) kod orijentalnih duvana, a kod krupnolisnih 3-5 puta, u razmaku od oko 10 dana.</div> <div>Vreme berbe je kada listovi počnu da žute (hlorofil se razgrađuje), lako se odvajaju od stabla i specifičnog su mirisa.</div> <div>Nakon berbe vrši se nizanje duvana i priprema lišća za sušenje.</div> <div> <div>Sušenje je najvažnija faza u primarnoj preradi duvana.</div> <div>A) Štav (žućenje) lišća. Ovo je fiziološko-biohemijski proces u kome preovlađuje razgradnja (hidroliza) materija koje negativno utiču na kvalitet duvana (skrob, hlorofil i deo belančevina). Hidroliza je najintenzivnija pri umerenoj dehidrataciji, koja dovodi samo do delimičnog uvenuća listova.&nbsp;</div> <div>Ovaj proces obično traje 1-4 dana, a odvija se u malim, vlažnim i toplim prostorijama. Optimalna temp. Je 25-35 0C, a vlažnost vazduha 80%.</div> <div> <div>B) Sušenje lišća</div> <div>Na kraju štavljenja listovi više ne dišu i u njima se odvija tiha hemijska reakcijaprouzrokovana fermentima.&nbsp;</div> <div>Načini sušenja duvana:&nbsp;</div> <div>Sušenje prirodnim putem (na suncu ili u hladu).</div> <div>Sušenje veštačkim putem (sušenje toplim vazduhom i klimatizaciono sušenje).</div> <div> <div>Sortiranje duvana u klase</div> <div>Pre sortiranja vlaga u listu mora biti 12-16%.</div> <div>Postoji više načina sortiranja, a najviše je rasprostranjeno peglanje duvana. Sortiranje se vrši po veličini, boji, inserciji i zdravstvenom stanju.</div> <div>Pakovanje</div> <div>Posle sortiranja listovi se kalupe i formiraju se bale.</div> <div>Čuvanje duvana se vrši u hladnim i suvim prostorijama do otkupa. Prodaje se obično u oktobru ili novembru.&nbsp;</div> <div><strong>Ovaj sistem sejanja mi nismo koristili nego onaj koji je u opisu o sorti duvana-artikla, pa samim tim ne preuzimamo odgovornost ukoliko vam sejanje ne uspe, savetujemo da koristite uputstvo iz opisa kupljenog artikla.</strong></div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>
0000045
Sejanje Duvana i Nega 0 - 1
 • Novo

Kukuruz Uputstvo za Sejanje - Proizvodnju 0 - 1

Kukuruz Uputstvo za Sejanje...

Cena 0,00 € SKU: 0000025
,
5/ 5
<div id="idTab1" class="rte"> <p><span style="text-decoration:underline;"><em><strong>Kukuruz Uputstvo za Sejanje - Proizvodnju</strong></em></span></p> <p><strong>Zahtevi kukuruza prema zemljištu</strong></p> <p> Kukuruz ima velike zahteve prema zemljištu, kako prema fizičkim tako i prema hemijskim osobinama. Zemljište ima ulogu i zadatak da akumulira što veću količinu vode, da je sačuva i stavi na raspolaganje biljci onog trenutka kada je biljci neophodna. To mogu da obezbede duboka rastresita zemljišta dobrih fizičkih svojstava. Istovremeno sa vodom, zemljište treba da raspolaže dovoljnom količinom lako pristupačnih hraniva. Ta hraniva zemljište treba da stavi biljci na raspolaganje. To mogu obezbediti zemljišta dobrih hemijskih i fizičkih osobina. Ako zemljište ne raspolaže sa dobrim fizičkim i hemijskim svojstvima agrotehničkim merama treba to zemljište prilagoditi optimalnom stanju. Za visoke i stabilne prinose neophodna su duboka, plodna i rastresita zemljišta. U našim agroekološkim uslovima to su: černozem, livadska i ritska crnica (lakšeg mehaničkog sastava), plodne gajnjače i plodni aluvijumi.</p> <p><strong>Plodored</strong></p> <p> Kukuruz bolje podnosi monokulturu ili gajenje u užem plodoredu od drugih žitarica, međutim pojava kukuruzne zlatice nametnula je obavezu gajenja ove biljne vrste u plodoredu. Kuruz se može gajiti i kako postrni usev nakon ranih kultura (ulane repice, graška, jecma i ranih krmnih kultura) ili u slučaju ranijeg propadanja osnovne biljne vrste. Uspeh ovakve proizvodnje prilično je nesiguran u našem pedoklimatu ukoliko ne postoji mogućnost navodnjavanja. Što se tiče preduseva kukuruzu odgovaraju višegodišnje leguminoze, krompir, suncokret, strna žita i uljana repica dok se soja i šećerna repa smatraju manje povoljnim predusevima. Kao predusev kukuruz može biti dobar, ali i loš. Kasna berba u jesen pogotovu sa puno padavina uz istovremeno veliku vegetacionu masu koju kukuruz za sobom ostavlja može u velikoj meri otežati kasniju obradu zemljišta. Rezidui herbicida takođe mogu biti ograničavajući faktor za setvu naredne biljne vrste(pre svega povrtarskih biljnih vrsta).</p> <p><strong>Osnovna obrada</strong></p> <p> Prilikom obrade moramo uzeti u obzir fizička svojstva zemljišta, vremenske uslove tj. količinu padavina na datom lokalitetu, sistem obrade (da li se gaji u sistemu obnavljanja i zasnivanja ornice). Treba voditi računa o sudbini žetvenih ostataka. Ako se kukuruz gaji van sistema zasnivanja i obnavljanja ornice i ukoliko se žetveni ostaci uklanjanju sa parcele, tada se ore na dubinu 20 – 25 cm, a ako se žetveni ostaci zaoravaju, a kukuruz se gaji na težim tipovima zemljišta u aridnijim (suvljim) uslovima, tada se ore na dubinu 30 – 35 cm. Lako zemljište – aridni uslovi – malo veća dubina. Količina i usitnjenost žetvenih ostataka određuje kvalitet obrade. Ako su dobro usitnjeni moguća je plića obrada do 5 cm i obrnuto. Ako se kukuruz gaji u sistemu zasnivanja i obnavljanja ornice i ako kukuruz dolazi na drugo mesto u plodoredu ore se na 20 – 25 cm. Ako dolazi na prvo mesto plodoreda tada se dubina prilagođava sistemu zasnivanja ornice. Ako obnavljamo ili zasnivamo ornicu oranje se vrši na 35 – 45 cm. Ornica se ne zasniva na zemljištima gde ne može da se ore više od 30 cm tj. humusni sloj treba da je dublji od 30 cm. Obradom treba obezbediti dubok humusno-akumulativni sloj u koji će se izvršiti akumulacija vode. Obradom treba uništavati tj. zaoravati korove, treba žetvene ostatke ili stajnjak rasporediti po što dubljem sloju zemljišta, jer se na taj način reguliše vodno-vazdušni i toplotni režim, kao i rad mikroorganizama i obezbeđuje se optimalan nivo hraniva u zemljištu.</p> <p><strong>Predsetvena priprema</strong></p> <p> Predsetvenom pripremom treba stvoriti optimalno rastresit sloj zemljišta iznad semena i optimalno zbijen sloj debljine 5 – 6 cm ispod zone polaganja semena. Ovaj optimalno zbijen sloj na koji se polaže seme prilikom setve treba da obezbedi kapilaran dotok vode do semena, da obezbedi pravilno ukorenjavanje ponika i što bolji kontakt između zemljišnih čestica, semena i korena klijanca. Ovaj sloj treba da je debljine 4 – 6 cm. Površinski rastresit sloj iznad semena treba isto da je debljine 5 – 6 cm. Treba da je rastresit, da obezbedi što lakše nicanje mlade biljčice, smanji otpor klijancu prilikom nicanja, treba da je rastresit da obezbedi što brže poniranje padavina u dublje slojeve kako ne bi došlo do rasplinjavanja strukturnih agregata i formiranja pokorice. U tom slučaju  pokorica pruža veliki otpor klici prilikom nicanja. Pokorica može izazvati pucanje koleoptile ispod površine zemljišta (pokorice), što će prouzrokovati razvoj listova ispod površine zemljišta i propadanje klijanca. Predsetvenom pripremom treba uništiti ponike korova. <strong>Prva predsetvena priprema</strong> se izvodi nešto dublje 10, 12 – 14 cm. Izvodi se rano u proleće setvospremačima kada to vremenski uslovi dozvoljavaju tj. kada zemljište nije prezasićeno sa vodom i kada prolazak mehanizaije ne izaziva veliko gaženje i sabijanje zemljišta. Cilj ove prve predsetvene pripreme je da se popravi vodno-vazdušni režim, da se zemljište oslobodi suviška vode, da se popravi odnos nekapilarnih i kapilarnih pora kako bi se stvorili povoljni uslovi za izvođenje ostalih agrotehničkih mera. Ovom pripremom treba povećati učešće nekapilarnih pora. U to vreme su već ponikli korovi koji niču na temperaturi do 5 °C i te ponike treba uništiti predsetvenom pripremom. Neposredno pred setvu izvodi se <strong>druga predsetvena priprema</strong> koja ima za cilj da stvori povoljne uslove za klijanje semena i nicanje biljaka, izvodi se na dubini oko 10 cm. Pre ove pripreme primeni se potrebna količina azotnih đubriva. Predsetvenom pripremom đubriva se mešaju sa zemljištem i uništavaju korovi koji niču na temperaturi 5 – 8 °C.</p> <p><strong>Đubrenje</strong></p> <p> Koriste se makro, mikro i korisni elementi. Tri osnovna deficitarna elementa su azot, fosfor i kalijum. N i K<strong>2</strong>O biljke intenzivnije usvajaju do svilanja, a najintenzivnije u fazi od 9 – 11 listova pa do oplodnje  (30 – 35 dana). U tom periodu biljka usvoji 66,6% azota i 72,1% kalijuma. Fosfor i kalcijum biljke usvajaju ravnomerno tokom cele vegetacije. U periodu 9 – 11 listova do oplodnje 30 – 35 dana biljke usvoje 55,6% fosfora i 64,2% kalcijuma.</p> <p> Sa 1 t zrna i vegetativnom masom kukuruz iznese: </p> <p> N         18 – 30 kg</p> <p>P2O5    11 – 14 kg</p> <p>K2O      15 – 27 kg</p> <p><strong>Setva</strong></p> <p> Kukuruz se seje širokoredno, sa razmakom redova 70 cm, a u redu razmak je 20 – 32 cm, što zavisi od dužine vegetacije hibrida (rani – gušće, kasni – ređe) i zavisi od tipa hibrida (sa uspravnim listovima – gušće, sa položenim listovima – ređe). Ako u toku zime ima optimalna količina zimskih padavina seje se gušće i obrnuto. Ako se ima pravilan raspored azota u dubini profila (najviše azota na dubini 60 cm) biće dobri prinosi i seje se gušce. Optimalna gustina koriguje se ±10 – 15% gustine biljaka. Dubina setve zavisi od tipa zemljišta, vremena setve i od vlažnosti. Na lakšim zemljištima se seje dublje, na težim zemljištima se seje pliće. U ranijim rokovima setve seje se pliće, a u kasnijim rokovima se seje dublje. Dubina setve kukuruza je 4 – 6 (8) cm. Vreme setve: optimalni rok je 5 – 25. april, tolerantni rok je 1 – 30. april, izuzetno do 5. maja.</p> <p><strong>Mere nege</strong></p> <p> Da li ćemo uneti 30, 40 ili 50% azota u predsetvenoj pripremi tj. u jesen zavisi od letnjih padavina. U proleće pre predsetvene pripreme uzmu se uzorci zemljišta po istom principu kao i kod pšenice. Kod kukuruza uzorci se uzimaju u slojevima od po 30 cm do dubine od 120 cm. Posle analiza na osnovu rezultata izračunava se potrebna količina đubriva. Celokupnu količinu azota treba uneti pre predsetvene pripreme (pre druge, a posle prve predsetvene pripreme). Tokom vegetacije izvode se <strong>razbijanje pokorice</strong> posle setve, a pre nicanja. Pokorica se formira pri preobilnom vlaženju i kada je zemljište preterano usitnjeno i dovedeno do praškastog stanja, a predsetvenom pripremom smo trebali stvoriti sitno-graškastu do sitno-orašastu strukturu. Pokoricu razbijamo ježastim valjkom (lak drveni valjak sa metalnim klinovima) ili upotrebom rotacione kopačice. Valjak se vuče upravno na pravac redova da se ne bi desilo da se ošteti mnogo biljaka u jednom redu. Rotaciona kopačica se vuče popreko. <strong>Međuredno kultivisanje</strong> izvodi se 2 – 3 puta u toku vegetacije u zavisnosti od pojave pokorice i korova. Prvo kultivisanje se izvodi kada biljke imaju 3 – 5 listova, drugo kultivisanje se izvodi u zavisnosti od pokorice i korova, a treće kultivisanje do momenta kada klines traktora dostiže visinu stabla (kada diferencijal dodiruje stablo). Prvo kultivisanje na dubinu od 6 – 8 – 10 cm, a treće kultivisanje na dubinu 3 – 4 (2) cm. Prvo kultivisanje je najdublje jer treba obezbediti prolaz vode, a kad se razvije koren smanjuje se dubina. Pokoricu razbijati kad se formira i kad to vlažnost zemljišta dozvoljava. Ukoliko se kukuruz gaji u sistemu za navodnjavanje, zalivanje se vrši na osnovu vodnog bilansa kad se dođe do kritičnog nivoa obezbeđenosti zemljišta vodom. Zalivna norma treba da je 30 – 50 l/m<strong>2</strong>  veća količina vode, a ređe se zalivanje vrši 2,3 ili 4 puta.</p> <p><strong>Berba</strong></p> <p> Kukuruz može da se bere u klipu i zrnu. U klipu se bere kombajnima beračima, bere se sa 25% ili manjim postotkom vlage u zrnu, jer se sa tom vlagom klip može bezbedno skladištiti u čardacima. Ako se berba izvodi u zrnu, a zrno silira berba počinje sa 35% vlage i treba berbu završiti do 25% vlage. Ukoliko se zrno posle berbe suši treba početi berbu blagovremeno i usaglasiti je sa ostalim tehnološkim operacijama, usaglasiti sa godinom. Poželjno je da u zrnu bude što manje vode, jer su tada manji troškovi sušenja.</p> </div>
0000025
Kukuruz Uputstvo za Sejanje - Proizvodnju 0 - 1
 • Novo

Uputstvo za Sejanje Chili, Paradajz, Krastavac

Uputstvo za Sejanje Chili,...

Cena 1,00 € SKU: 0000036
,
5/ 5
<div id="idTab1" class="rte"> <p><span style="text-decoration:underline;"><em><strong>Uputstvo za Sejanje Chili, Paradajz, Krastavac</strong></em></span></p> <p> </p> <p><span style="color:#0000ff;"><em><strong>1. Sejanje Chili papricica</strong></em></span></p> <p><em><strong></strong></em>se ne razlikuje od sejanja papricica koje su uobicajene za nase podneblje. Jedina razlika je u tome sto razlicite sorte imaju potrebu za razlicitom temperaturom koja je potrebna za klijanje kao i samo vreme klijanja koje kao npr. kod Bhut Jolokia moze da traje i preko 50 dana kao sto i sami imamo to iskustvo. A temperatura zemlje nebi smela biti ispod 25 stepeni. Seme uvek sejte u male kontejnere za sejanje jer su se sa njima pokazali najbolji rezultati. Mi licno tako posejano seme u kontejnerima uvek drzimo u tacnama za torte sa providnim poklopcem jer se na taj nacin postize da zemlja i seme uvek imaju dovoljno vlage a temperatura dostize i 48+C.</p> <p>Seme posejite u SUBSTRAT br. 1 (za sejanje) na dubinu od 0,5 do 0,7 cm . Odrzavajte konstantno zemlju pomalo vlaznom <em><span style="color:#ff0000;">ALI NE I DA ZEMLJA BUDE MOKRA JER CE SEME ISTULITI I NECE KLIJATI, TAKODJE NE SMETE DOZVOLITI DA ZEMLJA PRESUSI MAKAR I JEDAN DAN JER SEME OPET NECE PROKLIJATI !</span></em> Kada biljke dostignu visinu od 10 cm presadite ih na konacno odrediste ili u saksije odgovarajuce velicine.</p> <p>Takodje sto se temperature tice koja je potrebna za klijanje, mi vam preporucujemo za sve sorte minimum 25C !</p> <p><span>Za sejanje paprike vam preporučujemo kutije koje su namenski napravljenje za prvu fazu sejanja semena koje isto tako možete napraviti sami improvizacijom uz pomoć pribora koje imate u kući. Potrebna vam je tačna ili plitka prvougaona posuda u koju ćete poređati male posudice za seme (možete iseći čaše od jogurta ili iskoristiti bilo šta slično u tom obliku). Idealno bi bilo da imate posebno grejač koji bi se nalazio ispod kutije sa semenima kako bi konstantno održavao temperaturu zemlje jer paprika voli toplotu. U svaku posudiću ubacite 2-3 semena ne dublje od 1/2 cm. Tako posejanu papriku prekrijte plastičnim poklopcem koji je u potpunosti prekriva. Kada seme isklija i probije zemlju skolonite ga sa grejača i obezbedite mu dotok svetlosti. Potrudite se da ne pomesate semena ako sejete vise vrsta i olaksajte sebi posao tako sto ce te oznaciti na kutijicama koje se seme nalazi u zemlji.</span></p> <p><span>Biljke je najbolje izneti napolje 2-3 nedelje posle poslednjeg mraza, kada se temperatura stabilizuje jer paprika ume biti veoma osetljiva na jako niske ili visoke temperature jer zahteva ujednacenu temperaturu. Nas savet vam je da ih prve 2-3 nedelje po iznosenju napolje ipak preko noci unosite  unutra a potom posle tog perioda ostavite konstantno napolju.</span></p> <p><span>Kada biljka dostigne visinu oko 10 cm ili kad primetite da joj je posudica u kojoj se nalazi postala mala, vreme je za presadjivanje biljke u vecu posudu. Ipak je najbolje vrsiti presadjivanje dok nije jako vruce kako ne bi doslo do soka zbog presadjivanja. Drzite biljku uvek hidriranom i posle nedelju dana mozete fertilizovati zemljiste. Zemlju treba odrzavati vlaznom ali ne previse kako ne bi doslo do truljenja.</span></p> <p><span>Posle toga, idealno bi bilo presaditi biljke u posude slicnim petolitarskim galonima kako bi se ipak prve godine mogle lakse pokrivati i stititi od zime. Ako nemate uslova za to, biljku presadite u zemljiste(bastu) i mozete isto improvizovati mini staklenike tako sto cete iseci plasticnu flasu i prekriti biljku ako je potrebno da je dodatno grejete. Izbusite rupe sa strane kako bi ipak vazduh dolazio do biljke. </span></p> <p><span style="color:#0000ff;"><em><strong>2. Sejanje Paradajza </strong></em></span></p> <p>se ne razlikuje od sejanja Chili papricica</p> <p>Seme posejite u SUBSTRAT br. 1 (za sejanje) na dubinu od 0,5 do 0,7 cm . Odrzavajte konstantno zemlju pomalo vlaznom <em><span style="color:#ff0000;">ALI NE I DA ZEMLJA BUDE MOKRA JER CE SEME ISTULITI I NECE KLIJATI, TAKODJE NE SMETE DOZVOLITI DA ZEMLJA PRESUSI MAKAR I JEDAN DAN JER SEME OPET NECE PROKLIJATI !</span></em> </p> <p>Presadite biljke u kotejnere 9 cm visine, otprilike velicine kao sto je casa od jogurta , kada dobiju drugi par listova.</p> <p><span style="color:#0000ff;"><em><strong>3. Sejanje Krastavca</strong></em></span></p> <p>se ne razlikuje od sejanja Paradajza</p> <p>Seme posejite u SUBSTRAT br. 1 (za sejanje) na dubinu od 0,5 do 0,7 cm . Odrzavajte konstantno zemlju pomalo vlaznom <span style="color:#ff0000;"><em>ALI NE I DA ZEMLJA BUDE MOKRA JER CE SEME ISTULITI I NECE KLIJATI, TAKODJE NE SMETE DOZVOLITI DA ZEMLJA PRESUSI MAKAR I JEDAN DAN JER SEME OPET NECE PROKLIJATI ! </em></span></p> <p>Presadite biljke u kotejnere-case 12 cm visine, kada dobiju drugi par listova.</p> <p><em><strong>Paznja!</strong></em></p> <p><em><strong>Pojedina semena proklijaju vec nakon par dana dok druga npr. iste sorte Chili ili Habanero nakon par nedelja (licno iskustvo)! Nema pravila ! ! !</strong></em></p> <h3><span style="color:#0000ff;"><strong>Setva semena</strong></span></h3> <p>Razmnožavanje biljaka generativnim putem (<strong>semenom</strong>) je dobar način da se uz mala ulaganja dodje do velikog broja biljaka. Posebno su cvetnice bilo da su sezonske ili trajice pogodne za ovakav način razmnožavanja.</p> <p>Važno je znati da seme do setve treba čuvati na hladnom, na temperaturi od oko 10 stepeni ili u frižideru (8 stepeni). Seme treba sejati isključivo u supstrat za setvu semena koji je sterilan i nije bogat hranljivim materijama. Seme treba sejati u posude koje na dnu imaju otvore, kako bi višak vode slobodno oticao.</p> <p><strong>Šta je seme</strong>?</p> <p>Seme je čudesna snaga u omotaču – mala biljka u obliku klice, puna hranljivih materija i zaštićena tvrdom opnom. Čuvano na suvom ostaće u stanju dormantnosti (<strong>mirovanja</strong>). U većini slučajeva ostaje živo odnosno sposobno za život, tokom jedne ili više godina, naročito ako se čuva u hladnom prostoru. Kada je izloženo povoljnoj kombinaciji vlage i toplote seme počinje da apsorbuje više vode. To će dovesti do toga da semenke nabubre, puknu i dozvole klici biljke da počne da raste. Taj proces se zove klijanje.</p> <p>Iako neka semena imaju specijalne potrebe, osnovni zahtevi za uspeh su sledeći:</p> <p><strong>Voda </strong>- Jednom posejano seme mora se održavati vlažno sve vreme. Dozvoliti mu da se osuši, pre no što se ponovo zalije, naročito ako je počelo da klija, siguran je recept za neuspeh. Isto tako zemlja ili kompost nikad ne smeju biti prenatopljeni.<br />Prava temperatura – Raspon temperatura koji semenima odgovaraju za klijanje varira. Ukoliko je niža od potrebne klijanje može da bude veoma sporo ili da izostane pa čak i da dodje do truljenja semenki. Ukoliko je viša seme često može da ostane »<em>uspavano</em>«. Uprkos različitim zahtevima, većina semena će klijati veoma dobro u udobnosti sobne temperature ukoliko se održava ista temperatura tokom dana i noći.</p> <p><strong>Kompost/zemlja</strong> – Treba da bude rastresita, bogata kiseonikom, dobro aerisana, sterilna i da nije bogata hranljivim materijama. Zemlja iz bašte nije nikako odgovarajuća za setvu semena u posude i treba koristiti samo nekorišćenu zemlju( supstrat br.1 ).</p> <p><strong>Prava dubina setve</strong> – Površinski sloj zemlje pomaže semenu da zadrži vlažnost ali male semenke imaju male zalihe hrane to jest energije za klijanje i ne mogu klijati na velikim dubinama tako da ih je najbolje sejati na površini ili veoma blizu površini.</p> <p><strong>Svetlost</strong> – Većini semena za klijanje zapravo nije potrebna svetlost i najbolje ih je prekriti i ne dopustiti da budu na izvoru svetlosti dok se ne počnu pojavljivati prve sadnice. Neka semena zahtevaju svetlost da bi klijala te moraju biti posejana na površini ili veoma blizu površini i ne prekrivaju se posle setve.</p> <p><strong>Vreme setve</strong> – Vreme setve semena kako cveća tako i povrća je veoma važno i odlučujuće za većinu vrsta ukoliko želimo da klijanje bude zadovoljavajuće i uspešno. Ukoliko se ne poštuje vreme setve pored lošeg klijanja, malih prinosa ili zakasnelog cvetanja mogu biti podložni napadu štetočina i biljnih bolesti.</p> <p>Prerana setva može biti loša isto koliko i suviše kasna. Ne žurite sa setvom semena pogotovo ako nemate idealne uslove za setvu u zatvorenom ili je napolju još uvek suviše hladno i vlažno. Za setvu na otvorenom potrebno je sačekati da se »<em>proleće oseti u vazduhu</em>«.</p> <p>Dokle god su semenke posejane na vreme i one napolju brzo će stići da cvetaju. Biljke posejane kasnije kada ima dovoljno svetlosti ne izdužuju se previše, manje su sklone razvijanju bolesti. Najbolje rezultate setve na otvorenom daće biljke posejane kasnije kada je zemlja toplija i suvlja.</p> </div>
0000036
Uputstvo za Sejanje Chili, Paradajz, Krastavac
 • Novo

Nadzemno klijanje Semena kojem je potrebna svetlost 0 - 1

Nadzemno klijanje Semena...

Cena 0,00 € SKU: 0000049
,
5/ 5
<div><span style="text-decoration:underline;font-size:10pt;"><em><strong>Nadzemno klijanje Semena kojem je potrebna svetlost</strong></em></span></div> <div><span style="font-size:10pt;">Kod Nadzemnog klijanja Semena se odnosi na biljke cije seme za klijanje pored uobicajenih uslova za klijanje (voda, kiseonik, toplota) <strong>Takodje treba i svetlost</strong>.</span></div> <div><span style="font-size:10pt;">Kontrola ovog procesa putem phitochrome fotoreceptora. </span></div> <div><span style="font-size:10pt;">Prilikom pripreme za sejanje mora se voditi racuna, da zemlja ukoliko i pokriva seme ne sme biti deblja od samog semena. Takodje morate znati da prilikom polivanja-prskanja semena moze doci do toga da se seme spere ili cak zatrpa debljim slojem zemlje, pa nece doci do procesa klijanja.</span></div> <div><span style="font-size:10pt;">Veoma je preporucljivo da se prilikom ovakve vrste sejanja, <strong>posuda u kojoj je seme prekrije providnom folijom da bi se sprecilo isusivanje samog semena</strong>, jer ce to isusivanje dovesti do toga da seme nece proklijati. </span></div> <div><span style="font-size:10pt;">Semena koja klijaju na svetlu su uglavnom mala i nemaju dovoljno energije koja je potrebna klici da probije zemlju ukoliko se poseju ispod povrsine. U rasadnicima su ovakva semena pokazala najbolje rezultate klijanja ukoliko se izloze infracrvenom zracenju. Bez ove mere ,klijavost je znacajno umanjena.</span></div> <div><span style="font-size:10pt;">Stratifikacijom ili tretiranjem semena sa giberelinskom kiselinom mirovanje biljnih semena moze se znacajno skratiti sto znaci da ce seme znacajno brze klijati.</span></div> <div><span style="font-size:10pt;"> </span></div> <div><span style="text-decoration:underline;color:#008000;font-size:12pt;"><em><strong><a href="http://www.seeds-gallery.com/sr/tabela-sejanja-povrca-i-zacina.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><span style="color:#008000;text-decoration:underline;">Lista sa biljkama kojima je potrebno svetlo da bi klijale.</span></a></strong></em></span></div> <div><span style="font-size:10pt;"> </span></div> <div><span style="font-size:10pt;"><em><strong>Wikipedia:</strong></em></span></div> <div><span style="font-size:10pt;"><strong>Klijanje semena</strong></span></div> <div><span style="font-size:10pt;">Klijanje je proces izbijanja klice iz semena.</span></div> <div><span style="font-size:10pt;">Da bi seme klijalo potrebni su sledeći uslovi:</span></div> <div><span style="font-size:10pt;">voda</span></div> <div><span style="font-size:10pt;">vazduh</span></div> <div><span style="font-size:10pt;">toplota</span></div> <div><span style="font-size:10pt;">Seme prvo upija vodu, nabubri, puca semenjača i izbija klica. Proces klijanja završava se kada se na klici pojave prvi listovi i biljka može samostano da živi. Do tad koristi hranljive materije iz semena.</span></div> <div><span style="font-size:10pt;"><strong>Tipovi klijanja</strong></span></div> <div><span style="font-size:10pt;">Biljke klijaju na dva načina: <strong>nadzemno</strong> (epigeično, fanerokotilarno)i <strong>podzemno</strong> (hipogeično,kriptokotilarno). Posle probijanja radikule kroz mikropilu kod epigeičnog klijanja izdužuje se hipokotil iznoseći semenjaču i kotiledone van zemlje. Kod hipogeičnog klijanja kotiledoni ostaju zatvoreni u semenjači, hipokotil ostaje kratak, a epikotil se izdužuje iznoseći primarne listove van zemlje. Poznati su i prelazni oblici ova dva načina - epihipogeično klijanje (kod srebrnog javora Acer sacharinum)) Epigeično klijanje imaju četinari, javor, jasen, lipa..., a hipogeično ginko, kesten, hrast, divlji kesten, gvozdeno drvo, glicinija...</span></div> <div><span style="font-size:10pt;"> </span></div> <div><span style="text-decoration:underline;"><em><strong><span style="font-size:10pt;">Ovako bi izgledalo nase jednostavno uputstvo:</span></strong></em></span></div> <div><span style="font-size:10pt;">Seme treba samo posejati po povrsini supstrata i blago pritisnuti prstima, NIPOSTO POKRIVATI SUBSTRATOM! Fajtalicom poprskati dobro prvi put i pokriti posudu najlonom ili staklom da ne bi doslo do brzog isusivanja sto dovodi do toga da seme nece proklijati. <strong></strong></span></div> <div><span style="font-size:10pt;"><strong>Obavezno uvek koristiti destilovanu vodu ! </strong></span></div> <div><span style="font-size:10pt;">Najlon ili staklo svaki dan skloniti na 30 minuta da ne bi doslo do hvatanja budji.</span></div> <div><span style="font-size:10pt;">Tako posejano seme drzite na svetlom mestu<strong> ALI NIPOSTO NA DIREKTNOM SUNCU !</strong></span></div> <div><span style="font-size:10pt;">Po potrebi poprskajte fajtalicom ali vodite racuna da vam zemlja ne bude mokra mora biti uvek vlazna.</span></div>
0000049
Nadzemno klijanje Semena kojem je potrebna svetlost 0 - 1
 • Novo

Tip za substrat

Tip za substrat

Cena 0,00 € SKU: 0000028
,
5/ 5
<div id="idTab1" class="rte"> <div><span style="text-decoration:underline;"><em><strong>Tip za substrat</strong></em></span></div> <div></div> <div> Za setvu, treba izabrati samo asepticnu specijalnu zemlju sa niskim sadrzajem hranljivih materija. Obicna zemlja za cvece ili kompost i za gajenje, za klijajuce seme, a i rastuće biljke  nisu prikladne, jer zemlja za cvece sadrzi previse soli-djubriva. Te soli napadaju seme i fino korenje.</div> <div>Dobra zemlja sejenje-gajenje treba da ima <em><strong>pH</strong></em> vrednost <em><strong>5,5 - 6,0</strong></em> , i ima dobro snabdevanje kiseonikom, nisko hranljivih materija, slobodna od klica drugih biljaka, da dobro propusta vodu i bez zagadjenja, da bi jedno optimalno gajenje uspelo.</div> <div><em><strong>Na fotografijama mozete videti Substrat (zemlju) koju mi uvek koristimo i veoma smo zadovoljni sa njom jer se procenat klijavosti udvostruci.</strong></em></div> </div>
0000028
Tip za substrat
 • Dostupno samo putem interneta!
 • Novo

Winterhärtezonen

Winterhärtezonen

Cena 0,00 € SKU: 0000039
,
5/ 5
<p><span style="text-decoration:underline;"><strong>Winterhärtezonen</strong></span></p> <p>Die <strong>Winterhärtezone</strong> gibt den Temperaturbereich an, in dem nach langjährigen Erfahrungen das Kulturareal einer Spezies beginnt.<br /> Die Wahrscheinlichkeit einer Spezies, die unteren Temperaturbereiche der angegebenen<strong>Winterhärtezone</strong> unbeschadet zu überstehen, liegt im langjährigen Durchschnitt, in Abhängigkeit zahreicher weiterer Faktoren, bei über 80%.<br /> Alle Angaben zur <strong>Winterhärtezone</strong> können nur grobe Anhaltswerte darstellen.</p> <table style="width:99%;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"><tbody><tr><td valign="top" width="33%"> <p><span style="color:#0000ff;"><strong>Zona</strong></span></p> </td> <td valign="top" width="33%"> <p><span style="color:#0000ff;"><strong>Donja Granica</strong></span></p> </td> <td valign="top" width="34%"> <p><span style="color:#0000ff;"><strong>Gornja Granica</strong></span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="33%"> <p><span style="color:#0000ff;">1</span></p> </td> <td valign="top" width="33%"> <p><span style="color:#0000ff;">- - -</span></p> </td> <td valign="top" width="34%"> <p><span style="color:#0000ff;">ispod -45,5° C</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="33%"> <p><span style="color:#0000ff;">2</span></p> </td> <td valign="top" width="33%"> <p><span style="color:#0000ff;">- 45,5° C</span></p> </td> <td valign="top" width="34%"> <p><span style="color:#0000ff;">- 40,1° C</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="33%"> <p><span style="color:#0000ff;">3</span></p> </td> <td valign="top" width="33%"> <p><span style="color:#0000ff;">- 40,0° C</span></p> </td> <td valign="top" width="34%"> <p><span style="color:#0000ff;">- 34,5° C</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="33%"> <p><span style="color:#0000ff;">4</span></p> </td> <td valign="top" width="33%"> <p><span style="color:#0000ff;">- 34,4° C</span></p> </td> <td valign="top" width="34%"> <p><span style="color:#0000ff;">- 28,9° C</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="33%"> <p><span style="color:#0000ff;">5</span></p> </td> <td valign="top" width="33%"> <p><span style="color:#0000ff;">- 28,8° C</span></p> </td> <td valign="top" width="34%"> <p><span style="color:#0000ff;">- 23,4° C</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="33%"> <p><span style="color:#0000ff;">6</span></p> </td> <td valign="top" width="33%"> <p><span style="color:#0000ff;">- 23,3° C</span></p> </td> <td valign="top" width="34%"> <p><span style="color:#0000ff;">- 17,8° C</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="33%"> <p><span style="color:#0000ff;">7</span></p> </td> <td valign="top" width="33%"> <p><span style="color:#0000ff;">- 17,7° C</span></p> </td> <td valign="top" width="34%"> <p><span style="color:#0000ff;">- 12,3° C</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="33%"> <p><span style="color:#0000ff;">8</span></p> </td> <td valign="top" width="33%"> <p><span style="color:#0000ff;">- 12,2° C</span></p> </td> <td valign="top" width="34%"> <p><span style="color:#0000ff;">- 6,7° C</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="33%"> <p><span style="color:#0000ff;">9</span></p> </td> <td valign="top" width="33%"> <p><span style="color:#0000ff;">- 6,6° C</span></p> </td> <td valign="top" width="34%"> <p><span style="color:#0000ff;">- 1,2° C</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="33%"> <p><span style="color:#0000ff;">10</span></p> </td> <td valign="top" width="33%"> <p><span style="color:#0000ff;">- 1,1° C</span></p> </td> <td valign="top" width="34%"> <p><span style="color:#0000ff;">+ 4,4° C</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="33%"> <p><span style="color:#0000ff;">11</span></p> </td> <td valign="top" width="33%"> <p><span style="color:#0000ff;">+ 4,5° C</span></p> </td> <td valign="top" width="34%"> <p><span style="color:#0000ff;">+ 10,0° C</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="33%"> <p><span style="color:#0000ff;">12</span></p> </td> <td valign="top" width="33%"> <p><span style="color:#0000ff;">ab 10,1° C</span></p> </td> <td valign="top" width="34%"> <p><span style="color:#0000ff;">- - -</span></p> </td> </tr></tbody></table>
0000039
Winterhärtezonen
 • Novo

Tabela sejanja povrca i zacina, dubine sejanja, temperature za klijanje..

Tabela sejanja povrca i...

Cena 0,00 € SKU: 0000051
,
5/ 5
<p><span style="text-decoration:underline;"><em><strong>Tabela sejanja povrca i zacina, dubine sejanja, temperature za klijanje..</strong></em></span></p> <div class="WordSection1"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tbody><tr><td valign="top" width="637"> <p><span style="color:#008000;">Vrsta                            1 g je Semena    Optimalna temperatura za klijanje  Minimalna temperatura za klijanje  Dubina sejanja</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="637"> <p><span style="color:#008000;">Ogrozd                                                    600 do 800                +22°C bis +25°C                                  + 16°C                           0,5 cm</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="637"> <p><span style="color:#008000;">Anis                                                       250 do 350                 +15°C bis +25°C                                  + 4°C                             0,5 cm</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="637"> <p><span style="color:#008000;">Planinska arnika                                      700 do 900                +20°C bis +28°C                                  + 8°C                        Klija na svetlu</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="637"> <p><span style="color:#008000;">Articoke                                                   30 do 30                  +18°C bis +25°C                                  + 16°C                             5 cm</span></p> </td> </tr></tbody></table></div> <p> </p> <div class="WordSection2"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tbody><tr><td valign="top" width="167"> <p><span style="color:#008000;">plavi patlidžan</span></p> </td> <td valign="top" width="105"> <p><span style="color:#008000;">200 do 250</span></p> </td> <td valign="top" width="147"> <p><span style="color:#008000;">+22°C bis +28°C</span></p> </td> <td valign="top" width="118"> <p><span style="color:#008000;">+ 18°C</span></p> </td> <td valign="top" width="98"> <p><span style="color:#008000;">0,5 cm</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="167"> <p><span style="color:#008000;">Valerijana</span></p> </td> <td valign="top" width="105"> <p><span style="color:#008000;">1300 do 2300</span></p> </td> <td valign="top" width="147"> <p><span style="color:#008000;">+15°C bis +25°C</span></p> </td> <td valign="top" width="118"> <p><span style="color:#008000;">+ 6°C</span></p> </td> <td valign="top" width="98"> <p><span style="color:#008000;">Klija na svetlu</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="167"> <p><span style="color:#008000;">bosiljak</span></p> </td> <td valign="top" width="105"> <p><span style="color:#008000;">700 do 1000</span></p> </td> <td valign="top" width="147"> <p><span style="color:#008000;">+20°C bis +25°C</span></p> </td> <td valign="top" width="118"> <p><span style="color:#008000;">+ 12°C</span></p> </td> <td valign="top" width="98"> <p><span style="color:#008000;">Klija na svetlu</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="167"> <p><span style="color:#008000;">Mugvort</span></p> </td> <td valign="top" width="105"> <p><span style="color:#008000;">7000 do 11000</span></p> </td> <td valign="top" width="147"> <p><span style="color:#008000;">+16°C bis +25°C</span></p> </td> <td valign="top" width="118"> <p><span style="color:#008000;">+ 12°C</span></p> </td> <td valign="top" width="98"> <p><span style="color:#008000;">Klija na svetlu</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="167"> <p><span style="color:#008000;">Vresak-Satureja montana</span></p> </td> <td valign="top" width="105"> <p><span style="color:#008000;">2000 do 3600</span></p> </td> <td valign="top" width="147"> <p><span style="color:#008000;">+20°C bis +25°C</span></p> </td> <td valign="top" width="118"> <p><span style="color:#008000;">+ 10°C</span></p> </td> <td valign="top" width="98"> <p><span style="color:#008000;">Klija na svetlu</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="167"> <p><span style="color:#008000;">Salata list</span></p> </td> <td valign="top" width="105"> <p><span style="color:#008000;">700 do 1200</span></p> </td> <td valign="top" width="147"> <p><span style="color:#008000;">+15°C bis +18°C</span></p> </td> <td valign="top" width="118"> <p><span style="color:#008000;">+ 3°C</span></p> </td> <td valign="top" width="98"> <p><span style="color:#008000;">1,5 cm</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="167"> <p><span style="color:#008000;">celer</span></p> </td> <td valign="top" width="105"> <p><span style="color:#008000;">2000 do 3000</span></p> </td> <td valign="top" width="147"> <p><span style="color:#008000;">+22°C bis +30°C</span></p> </td> <td valign="top" width="118"> <p><span style="color:#008000;">+ 18°C</span></p> </td> <td valign="top" width="98"> <p><span style="color:#008000;">Klija na svetlu</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="167"> <p><span style="color:#008000;">Karfiol</span></p> </td> <td valign="top" width="105"> <p><span style="color:#008000;">300 do 400</span></p> </td> <td valign="top" width="147"> <p><span style="color:#008000;">+18°C bis +22°C</span></p> </td> <td valign="top" width="118"> <p><span style="color:#008000;">+ 8°C</span></p> </td> <td valign="top" width="98"> <p><span style="color:#008000;">1 cm</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="167"> <p><span style="color:#008000;">Čubar</span></p> </td> <td valign="top" width="105"> <p><span style="color:#008000;">1300 do 2000</span></p> </td> <td valign="top" width="147"> <p><span style="color:#008000;">+20°C bis +25°C</span></p> </td> <td valign="top" width="118"> <p><span style="color:#008000;">+ 10°C</span></p> </td> <td valign="top" width="98"> <p><span style="color:#008000;">Klija na svetlu</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="167"> <p><span style="color:#008000;">Borago officinalis (Boreč)</span></p> </td> <td valign="top" width="105"> <p><span style="color:#008000;">50 do 60</span></p> </td> <td valign="top" width="147"> <p><span style="color:#008000;">+20°C bis +25°C</span></p> </td> <td valign="top" width="118"> <p><span style="color:#008000;">+ 8°C</span></p> </td> <td valign="top" width="98"> <p><span style="color:#008000;">2 cm</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="167"> <p><span style="color:#008000;">kopriva</span></p> </td> <td valign="top" width="105"> <p><span style="color:#008000;">1800 do 2500</span></p> </td> <td valign="top" width="147"> <p><span style="color:#008000;">+10°C bis +20°C</span></p> </td> <td valign="top" width="118"> <p><span style="color:#008000;">+ 2°C</span></p> </td> <td valign="top" width="98"> <p><span style="color:#008000;">Klija na svetlu</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="167"> <p><span style="color:#008000;">Brokoli</span></p> </td> <td valign="top" width="105"> <p><span style="color:#008000;">300 do 400</span></p> </td> <td valign="top" width="147"> <p><span style="color:#008000;">+18°C bis +22°C</span></p> </td> <td valign="top" width="118"> <p><span style="color:#008000;">+ 8°C</span></p> </td> <td valign="top" width="98"> <p><span style="color:#008000;">1 cm</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="167"> <p><span style="color:#008000;">Potočarka (Nasturtium officinale L)</span></p> </td> <td valign="top" width="105"> <p><span style="color:#008000;">4000 do 5000</span></p> </td> <td valign="top" width="147"> <p><span style="color:#008000;">+10°C bis +15°C</span></p> </td> <td valign="top" width="118"> <p><span style="color:#008000;">+ 6°C</span></p> </td> <td valign="top" width="98"> <p><span style="color:#008000;">0,2 cm</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="167"> <p><span style="color:#008000;">Pasulj</span></p> </td> <td valign="top" width="105"> <p><span style="color:#008000;">2 do 4</span></p> </td> <td valign="top" width="147"> <p><span style="color:#008000;">+18°C bis +25°C</span></p> </td> <td valign="top" width="118"> <p><span style="color:#008000;">+ 8°C</span></p> </td> <td valign="top" width="98"> <p><span style="color:#008000;">3 cm</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="167"> <p><span style="color:#008000;">cikorija</span></p> </td> <td valign="top" width="105"> <p><span style="color:#008000;">500 do 1000</span></p> </td> <td valign="top" width="147"> <p><span style="color:#008000;">+20°C bis +25°C</span></p> </td> <td valign="top" width="118"> <p><span style="color:#008000;">+ 12°C</span></p> </td> <td valign="top" width="98"> <p><span style="color:#008000;">1,5 cm</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="167"> <p><span style="color:#008000;">Kineski kupus</span></p> </td> <td valign="top" width="105"> <p><span style="color:#008000;">600 do 650</span></p> </td> <td valign="top" width="147"> <p><span style="color:#008000;">+20°C bis +25°C</span></p> </td> <td valign="top" width="118"> <p><span style="color:#008000;">+ 18°C</span></p> </td> <td valign="top" width="98"> <p><span style="color:#008000;">1 cm</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="167"> <p><span style="color:#008000;">Mirodjija</span></p> </td> <td valign="top" width="105"> <p><span style="color:#008000;">500 do 1000</span></p> </td> <td valign="top" width="147"> <p><span style="color:#008000;">+18°C bis +24°C</span></p> </td> <td valign="top" width="118"> <p><span style="color:#008000;">+ 6°C</span></p> </td> <td valign="top" width="98"> <p><span style="color:#008000;">1 cm</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="167"> <p><span style="color:#008000;">Eisbergsalata</span></p> </td> <td valign="top" width="105"> <p><span style="color:#008000;">700 do 1200</span></p> </td> <td valign="top" width="147"> <p><span style="color:#008000;">+15°C bis +18°C</span></p> </td> <td valign="top" width="118"> <p><span style="color:#008000;">+ 3°C</span></p> </td> <td valign="top" width="98"> <p><span style="color:#008000;">1,5 cm</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="167"> <p><span style="color:#008000;">Cikorija (Cichorium endivia)</span></p> </td> <td valign="top" width="105"> <p><span style="color:#008000;">750 do 950</span></p> </td> <td valign="top" width="147"> <p><span style="color:#008000;">+20°C bis +25°C</span></p> </td> <td valign="top" width="118"> <p><span style="color:#008000;">+ 12°C</span></p> </td> <td valign="top" width="98"> <p><span style="color:#008000;">1,5 cm</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="167"> <p><span style="color:#008000;">grašak</span></p> </td> <td valign="top" width="105"> <p><span style="color:#008000;">3 do 4</span></p> </td> <td valign="top" width="147"> <p><span style="color:#008000;">+15°C bis +20°C</span></p> </td> <td valign="top" width="118"> <p><span style="color:#008000;">+ 6°C</span></p> </td> <td valign="top" width="98"> <p><span style="color:#008000;">5 cm</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="167"> <p><span style="color:#008000;">Estragon (Artemisia dracunculus)</span></p> </td> <td valign="top" width="105"> <p><span style="color:#008000;">3000 do 6000</span></p> </td> <td valign="top" width="147"> <p><span style="color:#008000;">+18°C bis +25°C</span></p> </td> <td valign="top" width="118"> <p><span style="color:#008000;">+ 12°C</span></p> </td> <td valign="top" width="98"> <p><span style="color:#008000;">Klija na svetlu</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="167"> <p><span style="color:#008000;">Poljska salata</span></p> </td> <td valign="top" width="105"> <p><span style="color:#008000;">350 do 700</span></p> </td> <td valign="top" width="147"> <p><span style="color:#008000;">+15°C bis +20°C</span></p> </td> <td valign="top" width="118"> <p><span style="color:#008000;">+ 5°C</span></p> </td> <td valign="top" width="98"> <p><span style="color:#008000;">2 cm</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="167"> <p><span style="color:#008000;">morač</span></p> </td> <td valign="top" width="105"> <p><span style="color:#008000;">120 bis 250</span></p> </td> <td valign="top" width="147"> <p><span style="color:#008000;">+22°C bis +30°C</span></p> </td> <td valign="top" width="118"> <p><span style="color:#008000;">+ 6°C</span></p> </td> <td valign="top" width="98"> <p><span style="color:#008000;">0,5 cm</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="167"> <p><span style="color:#008000;">Vrtni kres (Lepidium sativum L.)</span></p> </td> <td valign="top" width="105"> <p><span style="color:#008000;">250 do 450</span></p> </td> <td valign="top" width="147"> <p><span style="color:#008000;">+18°C bis +24°C</span></p> </td> <td valign="top" width="118"> <p><span style="color:#008000;">+ 3°C</span></p> </td> <td valign="top" width="98"> <p><span style="color:#008000;">Klija na svetlu</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="167"> <p><span style="color:#008000;">Kelj</span></p> </td> <td valign="top" width="105"> <p><span style="color:#008000;">300 do 400</span></p> </td> <td valign="top" width="147"> <p><span style="color:#008000;">+18°C bis +22°C</span></p> </td> <td valign="top" width="118"> <p><span style="color:#008000;">+ 3°C</span></p> </td> <td valign="top" width="98"> <p><span style="color:#008000;">1 cm</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="167"> <p><span style="color:#008000;">Krastavac</span></p> </td> <td valign="top" width="105"> <p><span style="color:#008000;">30 do 60</span></p> </td> <td valign="top" width="147"> <p><span style="color:#008000;">+20°C bis +30°C</span></p> </td> <td valign="top" width="118"> <p><span style="color:#008000;">+ 10°C</span></p> </td> <td valign="top" width="98"> <p><span style="color:#008000;">2 cm</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="167"> <p><span style="color:#008000;">Kamilica</span></p> </td> <td valign="top" width="105"> <p><span style="color:#008000;">16000 do 30000</span></p> </td> <td valign="top" width="147"> <p><span style="color:#008000;">+16°C bis +25°C</span></p> </td> <td valign="top" width="118"> <p><span style="color:#008000;">+ 3°C</span></p> </td> <td valign="top" width="98"> <p><span style="color:#008000;">Klija na svetlu</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="167"> <p><span style="color:#008000;">Dragoljub (Tropaeolum majus)</span></p> </td> <td valign="top" width="105"> <p><span style="color:#008000;">8 do 10</span></p> </td> <td valign="top" width="147"> <p><span style="color:#008000;">+18°C bis +25°C</span></p> </td> <td valign="top" width="118"> <p><span style="color:#008000;">+ 15°C</span></p> </td> <td valign="top" width="98"> <p><span style="color:#008000;">2 cm</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="167"> <p><span style="color:#008000;">Anthriscus caucalis</span></p> </td> <td valign="top" width="105"> <p><span style="color:#008000;">300 do 700</span></p> </td> <td valign="top" width="147"> <p><span style="color:#008000;">+18°C bis +25°C</span></p> </td> <td valign="top" width="118"> <p><span style="color:#008000;">+ 6°C</span></p> </td> <td valign="top" width="98"> <p><span style="color:#008000;">Klija na svetlu</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="167"> <p><span style="color:#008000;">morač 2</span></p> </td> <td valign="top" width="105"> <p><span style="color:#008000;">120 do 250</span></p> </td> <td valign="top" width="147"> <p><span style="color:#008000;">+22°C bis +30°C</span></p> </td> <td valign="top" width="118"> <p><span style="color:#008000;">+ 8°C</span></p> </td> <td valign="top" width="98"> <p><span style="color:#008000;">0,5 cm</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="167"> <p><span style="color:#008000;">celer 2</span></p> </td> <td valign="top" width="105"> <p><span style="color:#008000;">2000 do 3000</span></p> </td> <td valign="top" width="147"> <p><span style="color:#008000;">+22°C bis +30°C</span></p> </td> <td valign="top" width="118"> <p><span style="color:#008000;">+ 18°C</span></p> </td> <td valign="top" width="98"> <p><span style="color:#008000;">Klija na svetlu</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="167"> <p><span style="color:#008000;">keleraba</span></p> </td> <td valign="top" width="105"> <p><span style="color:#008000;">300 do 400</span></p> </td> <td valign="top" width="147"> <p><span style="color:#008000;">+18°C bis +22°C</span></p> </td> <td valign="top" width="118"> <p><span style="color:#008000;">+ 12°C</span></p> </td> <td valign="top" width="98"> <p><span style="color:#008000;">1 cm</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="167"> <p><span style="color:#008000;">Šveđani</span></p> </td> <td valign="top" width="105"> <p><span style="color:#008000;">400 do 450</span></p> </td> <td valign="top" width="147"> <p><span style="color:#008000;">+18°C bis +25°C</span></p> </td> <td valign="top" width="118"> <p><span style="color:#008000;">+ 8°C</span></p> </td> <td valign="top" width="98"> <p><span style="color:#008000;">1 cm</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="167"> <p><span style="color:#008000;">Salata glavica</span></p> </td> <td valign="top" width="105"> <p><span style="color:#008000;">700 do 1200</span></p> </td> <td valign="top" width="147"> <p><span style="color:#008000;">+15°C bis +18°C</span></p> </td> <td valign="top" width="118"> <p><span style="color:#008000;">+ 3°C</span></p> </td> <td valign="top" width="98"> <p><span style="color:#008000;">1,5 cm</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="167"> <p><span style="color:#008000;">Kim</span></p> </td> <td valign="top" width="105"> <p><span style="color:#008000;">300 do 500</span></p> </td> <td valign="top" width="147"> <p><span style="color:#008000;">+18°C bis +25°C</span></p> </td> <td valign="top" width="118"> <p><span style="color:#008000;">+ 6°C</span></p> </td> <td valign="top" width="98"> <p><span style="color:#008000;">Klija na svetlu</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="167"> <p><span style="color:#008000;">bundeva</span></p> </td> <td valign="top" width="105"> <p><span style="color:#008000;">4 do 10</span></p> </td> <td valign="top" width="147"> <p><span style="color:#008000;">+20°C bis +25°C</span></p> </td> <td valign="top" width="118"> <p><span style="color:#008000;">+ 10°C</span></p> </td> <td valign="top" width="98"> <p><span style="color:#008000;">3 cm</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="167"> <p><span style="color:#008000;">Lavanda</span></p> </td> <td valign="top" width="105"> <p><span style="color:#008000;">1000 do 1500</span></p> </td> <td valign="top" width="147"> <p><span style="color:#008000;">+20°C bis +25°C</span></p> </td> <td valign="top" width="118"> <p><span style="color:#008000;">+ 16°C</span></p> </td> <td valign="top" width="98"> <p><span style="color:#008000;">0,5 cm</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="167"> <p><span style="color:#008000;">selen (Levisticum officinale)</span></p> </td> <td valign="top" width="105"> <p><span style="color:#008000;">200 do 500</span></p> </td> <td valign="top" width="147"> <p><span style="color:#008000;">+18°C bis +25°C</span></p> </td> <td valign="top" width="118"> <p><span style="color:#008000;">+ 6°C</span></p> </td> <td valign="top" width="98"> <p><span style="color:#008000;">3 cm</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="167"> <p><span style="color:#008000;">Kašikara (Cochlearia officinalis)</span></p> </td> <td valign="top" width="105"> <p><span style="color:#008000;">1500 do 2300</span></p> </td> <td valign="top" width="147"> <p><span style="color:#008000;">+18°C bis +25°C</span></p> </td> <td valign="top" width="118"> <p><span style="color:#008000;">+ 6°C</span></p> </td> <td valign="top" width="98"> <p><span style="color:#008000;">0,5 cm</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="167"> <p><span style="color:#008000;">Maslačak (Taraxacum)</span></p> </td> <td valign="top" width="105"> <p><span style="color:#008000;">3800 do 4000</span></p> </td> <td valign="top" width="147"> <p><span style="color:#008000;">+18°C bis +25°C</span></p> </td> <td valign="top" width="118"> <p><span style="color:#008000;">+ 12°C</span></p> </td> <td valign="top" width="98"> <p><span style="color:#008000;">1 cm</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="167"> <p><span style="color:#008000;">Uljana repica</span></p> </td> <td valign="top" width="105"> <p><span style="color:#008000;">500 do 550</span></p> </td> <td valign="top" width="147"> <p><span style="color:#008000;">+18°C bis +22°C</span></p> </td> <td valign="top" width="118"> <p><span style="color:#008000;">+ 3°C</span></p> </td> <td valign="top" width="98"> <p><span style="color:#008000;">1 cm</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="167"> <p><span style="color:#008000;">Majoran</span></p> </td> <td valign="top" width="105"> <p><span style="color:#008000;">3500 do 3700</span></p> </td> <td valign="top" width="147"> <p><span style="color:#008000;">+18°C bis +25°C</span></p> </td> <td valign="top" width="118"> <p><span style="color:#008000;">+ 12°C</span></p> </td> <td valign="top" width="98"> <p><span style="color:#008000;">Klija na svetlu</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="167"> <p><span style="color:#008000;">Blitva</span></p> </td> <td valign="top" width="105"> <p><span style="color:#008000;">50 do 60</span></p> </td> <td valign="top" width="147"> <p><span style="color:#008000;">+16°C bis +22°C</span></p> </td> <td valign="top" width="118"> <p><span style="color:#008000;">+ 6°C</span></p> </td> <td valign="top" width="98"> <p><span style="color:#008000;">2 cm</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="167"> <p><span style="color:#008000;">Dinja</span></p> </td> <td valign="top" width="105"> <p><span style="color:#008000;">25 do 45</span></p> </td> <td valign="top" width="147"> <p><span style="color:#008000;">+20°C bis +30°C</span></p> </td> <td valign="top" width="118"> <p><span style="color:#008000;">+ 18°C</span></p> </td> <td valign="top" width="98"> <p><span style="color:#008000;">2 cm</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="167"> <p><span style="color:#008000;">Šargarepa</span></p> </td> <td valign="top" width="105"> <p><span style="color:#008000;">750 do 1300</span></p> </td> <td valign="top" width="147"> <p><span style="color:#008000;">+18°C bis +25°C</span></p> </td> <td valign="top" width="118"> <p><span style="color:#008000;">+ 3°C</span></p> </td> <td valign="top" width="98"> <p><span style="color:#008000;">3 cm</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="167"> <p><span style="color:#008000;">Origano</span></p> </td> <td valign="top" width="105"> <p><span style="color:#008000;">5000 do 10000</span></p> </td> <td valign="top" width="147"> <p><span style="color:#008000;">18°C bis 25°C</span></p> </td> <td valign="top" width="118"> <p><span style="color:#008000;">+ 12°C</span></p> </td> <td valign="top" width="98"> <p><span style="color:#008000;">Klija na svetlu</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="167"> <p><span style="color:#008000;">Pak Choi</span></p> </td> <td valign="top" width="105"> <p><span style="color:#008000;">600 do 650</span></p> </td> <td valign="top" width="147"> <p><span style="color:#008000;">+20°C bis +25°C</span></p> </td> <td valign="top" width="118"> <p><span style="color:#008000;">+ 18°C</span></p> </td> <td valign="top" width="98"> <p><span style="color:#008000;">1 cm</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="167"> <p><span style="color:#008000;">Paprika</span></p> </td> <td valign="top" width="105"> <p><span style="color:#008000;">150 do 400</span></p> </td> <td valign="top" width="147"> <p><span style="color:#008000;">+20°C bis +25°C</span></p> </td> <td valign="top" width="118"> <p><span style="color:#008000;">+ 16°C</span></p> </td> <td valign="top" width="98"> <p><span style="color:#008000;">0,5 cm</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="167"> <p><span style="color:#008000;">Paštrnak</span></p> </td> <td valign="top" width="105"> <p><span style="color:#008000;">200 do 400</span></p> </td> <td valign="top" width="147"> <p><span style="color:#008000;">+15°C bis +25°C</span></p> </td> <td valign="top" width="118"> <p><span style="color:#008000;">+ 6°C</span></p> </td> <td valign="top" width="98"> <p><span style="color:#008000;">3 cm</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="167"> <p><span style="color:#008000;">peršun</span></p> </td> <td valign="top" width="105"> <p><span style="color:#008000;">600 do 800</span></p> </td> <td valign="top" width="147"> <p><span style="color:#008000;">+18°C bis +25°C</span></p> </td> <td valign="top" width="118"> <p><span style="color:#008000;">+ 3°C</span></p> </td> <td valign="top" width="98"> <p><span style="color:#008000;">1 cm</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="167"> <p><span style="color:#008000;">nana</span></p> </td> <td valign="top" width="105"> <p><span style="color:#008000;">11000 do 20000</span></p> </td> <td valign="top" width="147"> <p><span style="color:#008000;">+18°C bis +25°C</span></p> </td> <td valign="top" width="118"> <p><span style="color:#008000;">+ 16°C</span></p> </td> <td valign="top" width="98"> <p><span style="color:#008000;">Klija na svetlu</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="167"> <p><span style="color:#008000;">zelena salata</span></p> </td> <td valign="top" width="105"> <p><span style="color:#008000;">700 do 1200</span></p> </td> <td valign="top" width="147"> <p><span style="color:#008000;">+15°C bis +18°C</span></p> </td> <td valign="top" width="118"> <p><span style="color:#008000;">+ 3°C</span></p> </td> <td valign="top" width="98"> <p><span style="color:#008000;">1,5 cm</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="167"> <p><span style="color:#008000;">salata Burnet</span></p> </td> <td valign="top" width="105"> <p><span style="color:#008000;">100 do 250</span></p> </td> <td valign="top" width="147"> <p><span style="color:#008000;">+16°C bis +25°C</span></p> </td> <td valign="top" width="118"> <p><span style="color:#008000;">+ 6°C</span></p> </td> <td valign="top" width="98"> <p><span style="color:#008000;">2 cm</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="167"> <p><span style="color:#008000;">Praziluk</span></p> </td> <td valign="top" width="105"> <p><span style="color:#008000;">350 do 400</span></p> </td> <td valign="top" width="147"> <p><span style="color:#008000;">+20°C bis +25°C</span></p> </td> <td valign="top" width="118"> <p><span style="color:#008000;">+ 8°C</span></p> </td> <td valign="top" width="98"> <p><span style="color:#008000;">1,5 cm</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="167"> <p><span style="color:#008000;">prkos</span></p> </td> <td valign="top" width="105"> <p align="center"><span style="color:#008000;">2500</span></p> </td> <td valign="top" width="147"> <p><span style="color:#008000;">+18°C bis +25°C</span></p> </td> <td valign="top" width="118"> <p><span style="color:#008000;">+ 12°C</span></p> </td> <td valign="top" width="98"> <p><span style="color:#008000;">0,2 cm</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="167"> <p><span style="color:#008000;">Pasulj (Phaseolus coccineus)</span></p> </td> <td valign="top" width="105"> <p align="center"><span style="color:#008000;">1</span></p> </td> <td valign="top" width="147"> <p><span style="color:#008000;">+18°C bis +25°C</span></p> </td> <td valign="top" width="118"> <p><span style="color:#008000;">+ 8°C</span></p> </td> <td valign="top" width="98"> <p><span style="color:#008000;">5 cm</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="167"> <p><span style="color:#008000;">Pasulj (Vicia faba)</span></p> </td> <td valign="top" width="105"> <p><span style="color:#008000;">unter 1g</span></p> </td> <td valign="top" width="147"> <p><span style="color:#008000;">+15°C bis +20°C</span></p> </td> <td valign="top" width="118"> <p><span style="color:#008000;">+ 6°C</span></p> </td> <td valign="top" width="98"> <p><span style="color:#008000;">5 cm</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="167"> <p><span style="color:#008000;">lisnata cikorija</span></p> </td> <td valign="top" width="105"> <p><span style="color:#008000;">500 do 1000</span></p> </td> <td valign="top" width="147"> <p><span style="color:#008000;">+22°C bis +28°C</span></p> </td> <td valign="top" width="118"> <p><span style="color:#008000;">+ 12°C</span></p> </td> <td valign="top" width="98"> <p><span style="color:#008000;">2 cm</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="167"> <p><span style="color:#008000;">rotkvica</span></p> </td> <td valign="top" width="105"> <p><span style="color:#008000;">40 do 150</span></p> </td> <td valign="top" width="147"> <p><span style="color:#008000;">+15°C bis +22°C</span></p> </td> <td valign="top" width="118"> <p><span style="color:#008000;">+ 3°C</span></p> </td> <td valign="top" width="98"> <p><span style="color:#008000;">1 cm</span></p> </td> </tr></tbody></table></div> <p> </p> <div class="WordSection5"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tbody><tr><td valign="top" width="117"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">kuhinjski začini</span></p> </td> <td valign="top" width="95"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Klijavost godina</span></p> </td> <td valign="top" width="89"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Dubina sejanja</span></p> </td> <td valign="top" width="135"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Vreme Sejanja</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="117"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Basilikum</span></p> </td> <td valign="top" width="95"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p align="center"><span style="color:#008000;">4-5</span></p> </td> <td valign="top" width="89"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Klija na svetlu</span></p> </td> <td valign="top" width="135"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Maj</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="117"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Bohnenkraut</span></p> </td> <td valign="top" width="95"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p align="center"><span style="color:#008000;">2-3</span></p> </td> <td valign="top" width="89"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Klija na svetlu</span></p> </td> <td valign="top" width="135"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">April</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="117"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Borretsch</span></p> </td> <td valign="top" width="95"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p align="center"><span style="color:#008000;">2-3</span></p> </td> <td valign="top" width="89"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p align="center"><span style="color:#008000;">2 cm</span></p> </td> <td valign="top" width="135"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Märt-Septembar</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="117"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Brunnerkresse</span></p> </td> <td valign="top" width="95"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p align="center"><span style="color:#008000;">4-5</span></p> </td> <td valign="top" width="89"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Klija na svetlu</span></p> </td> <td valign="top" width="135"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Märt-Maj</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="117"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Dill</span></p> </td> <td valign="top" width="95"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p align="center"><span style="color:#008000;">2-3</span></p> </td> <td valign="top" width="89"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Klija na svetlu</span></p> </td> <td valign="top" width="135"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">April-Juni</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="117"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Gartenkresse</span></p> </td> <td valign="top" width="95"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p align="center"><span style="color:#008000;">2-3</span></p> </td> <td valign="top" width="89"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Klija na svetlu</span></p> </td> <td valign="top" width="135"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">April-Oktobar</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="117"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Kamille</span></p> </td> <td valign="top" width="95"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p align="center"><span style="color:#008000;">2-3</span></p> </td> <td valign="top" width="89"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Klija na svetlu</span></p> </td> <td valign="top" width="135"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Märt-April</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="117"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Katzenminze</span></p> </td> <td valign="top" width="95"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p align="center"><span style="color:#008000;">5</span></p> </td> <td valign="top" width="89"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Klija na svetlu</span></p> </td> <td valign="top" width="135"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Märt-April / Avgust- Septembar</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="117"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Kerbel</span></p> </td> <td valign="top" width="95"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p align="center"><span style="color:#008000;">3-4</span></p> </td> <td valign="top" width="89"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Klija na svetlu</span></p> </td> <td valign="top" width="135"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Märt-Juni</span></p> </td> </tr></tbody></table></div> <p> </p> <div class="WordSection6"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tbody><tr><td valign="top" width="117"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Koriander</span></p> </td> <td valign="top" width="95"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p align="center"><span style="color:#008000;">2-3</span></p> </td> <td valign="top" width="89"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">1-2 cm</span></p> </td> <td valign="top" width="135"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">April</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="117"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Kümmel</span></p> </td> <td valign="top" width="95"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p align="center"><span style="color:#008000;">3-4</span></p> </td> <td valign="top" width="89"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Klija na svetlu</span></p> </td> <td valign="top" width="135"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Märt-April</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="117"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Lavendel</span></p> </td> <td valign="top" width="95"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p align="center"><span style="color:#008000;">2-3</span></p> </td> <td valign="top" width="89"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Klija na svetlu</span></p> </td> <td valign="top" width="135"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Maj</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="117"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Liebstockel</span></p> </td> <td valign="top" width="95"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p align="center"><span style="color:#008000;">1-2</span></p> </td> <td valign="top" width="89"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p align="center"><span style="color:#008000;">3 cm</span></p> </td> <td valign="top" width="135"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Avgust-Septembar</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="117"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Melisse</span></p> </td> <td valign="top" width="95"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p align="center"><span style="color:#008000;">2-3</span></p> </td> <td valign="top" width="89"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Klija na svetlu</span></p> </td> <td valign="top" width="135"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">April-Juni</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="117"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Oregano</span></p> </td> <td valign="top" width="95"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p align="center"><span style="color:#008000;">1-3</span></p> </td> <td valign="top" width="89"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Klija na svetlu</span></p> </td> <td valign="top" width="135"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Maj</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="117"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Petersilie</span></p> </td> <td valign="top" width="95"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p align="center"><span style="color:#008000;">2</span></p> </td> <td valign="top" width="89"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p align="center"><span style="color:#008000;">1 cm</span></p> </td> <td valign="top" width="135"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Märt-Juli</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="117"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Pfefferminze</span></p> </td> <td valign="top" width="95"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p align="center"><span style="color:#008000;">2-3</span></p> </td> <td valign="top" width="89"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Klija na svetlu</span></p> </td> <td valign="top" width="135"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Märt-April</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="117"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Rosmarin</span></p> </td> <td valign="top" width="95"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p align="center"><span style="color:#008000;">2-3</span></p> </td> <td valign="top" width="89"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Klija na svetlu</span></p> </td> <td valign="top" width="135"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">April-Maj Staklena bašta</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="117"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Salbei</span></p> </td> <td valign="top" width="95"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p align="center"><span style="color:#008000;">2-3</span></p> </td> <td valign="top" width="89"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p align="center"><span style="color:#008000;">Oba</span></p> </td> <td valign="top" width="135"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Maj</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="117"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Sauerampfer</span></p> </td> <td valign="top" width="95"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p align="center"><span style="color:#008000;">4-5</span></p> </td> <td valign="top" width="89"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Klija na svetlu</span></p> </td> <td valign="top" width="135"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Märt-April / Avgust</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="117"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Schnittknoblauch (Knolau)</span></p> </td> <td valign="top" width="95"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p align="center"><span style="color:#008000;">2-3</span></p> </td> <td valign="top" width="89"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p align="center"><span style="color:#008000;">2 cm</span></p> </td> <td valign="top" width="135"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Märt-Juli</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="117"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Vlasac</span></p> </td> <td valign="top" width="95"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p align="center"><span style="color:#008000;">1-3</span></p> </td> <td valign="top" width="89"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p align="center"><span style="color:#008000;">2 cm</span></p> </td> <td valign="top" width="135"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">April-Maj</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="117"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Thymian</span></p> </td> <td valign="top" width="95"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p align="center"><span style="color:#008000;">2-3</span></p> </td> <td valign="top" width="89"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Klija na svetlu</span></p> </td> <td valign="top" width="135"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">April-Maj</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="117"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Ysop</span></p> </td> <td valign="top" width="95"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p align="center"><span style="color:#008000;">2-3</span></p> </td> <td valign="top" width="89"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Klija na svetlu</span></p> </td> <td valign="top" width="135"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Maj</span></p> </td> </tr><tr><td colspan="4" valign="top" width="435"> <p><span style="color:#008000;">Copyright © 2012 Seeds Gallery - Saatgut Galerie - Galerija semena. All Rights Reserved.</span></p> </td> </tr></tbody></table><p><span style="color:#008000;"> </span></p> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tbody><tr><td valign="top" width="117"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">POVRĆE</span></p> </td> <td valign="top" width="95"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Klijavost godina</span></p> </td> <td valign="top" width="89"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Dubina sejanja</span></p> </td> <td valign="top" width="135"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Vreme Sejanja</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="117"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> </td> <td valign="top" width="95"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> </td> <td valign="top" width="89"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> </td> <td valign="top" width="135"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="117"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Bush pasulj</span></p> </td> <td valign="top" width="95"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p align="center"><span style="color:#008000;">3-4</span></p> </td> <td valign="top" width="89"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p align="center"><span style="color:#008000;">3 cm</span></p> </td> <td valign="top" width="135"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Mat-Juli</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="117"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">žućanica</span></p> </td> <td valign="top" width="95"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p align="center"><span style="color:#008000;">4-5</span></p> </td> <td valign="top" width="89"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p align="center"><span style="color:#008000;">1,5 cm</span></p> </td> <td valign="top" width="135"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Märt-Juli</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="117"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Grašak</span></p> </td> <td valign="top" width="95"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p align="center"><span style="color:#008000;">3-4</span></p> </td> <td valign="top" width="89"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p align="center"><span style="color:#008000;">5 cm</span></p> </td> <td valign="top" width="135"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Märt-Juli</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="117"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Salata</span></p> </td> <td valign="top" width="95"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p align="center"><span style="color:#008000;">2-3</span></p> </td> <td valign="top" width="89"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p align="center"><span style="color:#008000;">2 cm</span></p> </td> <td valign="top" width="135"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Februar-April / Avgust- Oktobar</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="117"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Kupus</span></p> </td> <td valign="top" width="95"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p align="center"><span style="color:#008000;">4-5</span></p> </td> <td valign="top" width="89"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p align="center"><span style="color:#008000;">1 cm</span></p> </td> <td valign="top" width="135"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Märt-Maj</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="117"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Zelena salata</span></p> </td> <td valign="top" width="95"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p align="center"><span style="color:#008000;">3-4</span></p> </td> <td valign="top" width="89"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p align="center"><span style="color:#008000;">1,5 cm</span></p> </td> <td valign="top" width="135"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Februar-Septembar</span></p> </td> </tr></tbody></table></div> <p> </p> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tbody><tr><td valign="top" width="117"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Kukuruz</span></p> </td> <td valign="top" width="95"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p align="center"><span style="color:#008000;">4-5</span></p> </td> <td valign="top" width="89"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> </td> <td valign="top" width="135"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Maj</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="117"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Zelena salata</span></p> </td> <td valign="top" width="95"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p align="center"><span style="color:#008000;">3-4</span></p> </td> <td valign="top" width="89"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p align="center"><span style="color:#008000;">1,5 cm</span></p> </td> <td valign="top" width="135"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Märt-Avgust</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="117"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Rotkva-rotkvice</span></p> </td> <td valign="top" width="95"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p align="center"><span style="color:#008000;">4-5</span></p> </td> <td valign="top" width="89"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p align="center"><span style="color:#008000;">1 cm</span></p> </td> <td valign="top" width="135"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Februar-Avgust</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="117"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Cvekla</span></p> </td> <td valign="top" width="95"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p align="center"><span style="color:#008000;">4-5</span></p> </td> <td valign="top" width="89"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p align="center"><span style="color:#008000;">2 cm</span></p> </td> <td valign="top" width="135"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">April-Juli</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="117"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Turovet</span></p> </td> <td valign="top" width="95"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p align="center"><span style="color:#008000;">1-2</span></p> </td> <td valign="top" width="89"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p align="center"><span style="color:#008000;">2 cm</span></p> </td> <td valign="top" width="135"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Märt-April</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="117"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Tikvice</span></p> </td> <td valign="top" width="95"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p align="center"><span style="color:#008000;">4-5</span></p> </td> <td valign="top" width="89"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p align="center"><span style="color:#008000;">3 cm</span></p> </td> <td valign="top" width="135"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Maj / Märt-April</span></p> <p><span style="color:#008000;">Gewächshaus</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="117"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Luk</span></p> </td> <td valign="top" width="95"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p align="center"><span style="color:#008000;">2-3</span></p> </td> <td valign="top" width="89"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p align="center"><span style="color:#008000;">2 cm</span></p> </td> <td valign="top" width="135"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Februar-Märt / Avgust</span></p> </td> </tr></tbody></table><p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tbody><tr><td valign="top" width="117"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">LETNJE CVEĆE</span></p> </td> <td valign="top" width="65"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Klijavost godina</span></p> </td> <td valign="top" width="78"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Dubina sejanja</span></p> </td> <td valign="top" width="84"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Sejanje</span></p> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">A - Rasada</span></p> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">D - Direktno sejanje</span></p> </td> <td valign="top" width="85"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Cvetanje</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="117"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Aster</span></p> </td> <td valign="top" width="65"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p align="center"><span style="color:#008000;">1-2</span></p> </td> <td valign="top" width="78"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">0,5-1 cm</span></p> </td> <td valign="top" width="84"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">A - Märt-Juni</span></p> </td> <td valign="top" width="85"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Avgust-Septembar</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="117"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Slez</span></p> </td> <td valign="top" width="65"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p align="center"><span style="color:#008000;">3-47</span></p> </td> <td valign="top" width="78"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p align="center"><span style="color:#008000;">1 cm</span></p> </td> <td valign="top" width="84"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">A -Märt-Mai</span></p> </td> <td valign="top" width="85"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Juni-Avgust</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="117"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Nemesia</span></p> </td> <td valign="top" width="65"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> </td> <td valign="top" width="78"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Klija na svetlu</span></p> </td> <td valign="top" width="84"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">A -Märt-April</span></p> </td> <td valign="top" width="85"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Juni-Avgust</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="117"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Impatiens walleriana</span></p> </td> <td valign="top" width="65"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p align="center"><span style="color:#008000;">2-3</span></p> </td> <td valign="top" width="78"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Klija na svetlu</span></p> </td> <td valign="top" width="84"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">A - Februar-April</span></p> </td> <td valign="top" width="85"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Juni-Oktobar</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="117"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Centaurea jacea</span></p> </td> <td valign="top" width="65"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> </td> <td valign="top" width="78"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p align="center"><span style="color:#008000;">1 cm</span></p> </td> <td valign="top" width="84"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">D - April-Juni</span></p> </td> <td valign="top" width="85"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Juni-Septembar</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="117"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Amaranthus cruentus</span></p> </td> <td valign="top" width="65"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p align="center"><span style="color:#008000;">4-5</span></p> </td> <td valign="top" width="78"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p align="center"><span style="color:#008000;">1 cm</span></p> </td> <td valign="top" width="84"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">D - Märt-Juni</span></p> </td> <td valign="top" width="85"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Juni-Oktobar</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="117"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Cobaea scandens</span></p> </td> <td valign="top" width="65"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p align="center"><span style="color:#008000;">2-3</span></p> </td> <td valign="top" width="78"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">0,5 cm</span></p> </td> <td valign="top" width="84"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">A - Februar-April</span></p> </td> <td valign="top" width="85"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Juni-Oktobar</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="117"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Nigella damascena</span></p> </td> <td valign="top" width="65"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p align="center"><span style="color:#008000;">2-3</span></p> </td> <td valign="top" width="78"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p align="center"><span style="color:#008000;">1 cm</span></p> </td> <td valign="top" width="84"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">D - April-Avgust</span></p> </td> <td valign="top" width="85"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Juni-Oktobar</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="117"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Sanvitalia procumbens</span></p> </td> <td valign="top" width="65"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p align="center"><span style="color:#008000;">3-4</span></p> </td> <td valign="top" width="78"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">0,5 cm</span></p> </td> <td valign="top" width="84"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">A - Märt-April</span></p> </td> <td valign="top" width="85"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Maj-Septembar</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="117"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Tropaeolum majus</span></p> </td> <td valign="top" width="65"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> </td> <td valign="top" width="78"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p align="center"><span style="color:#008000;">2 cm</span></p> </td> <td valign="top" width="84"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">D - April-Juni</span></p> </td> <td valign="top" width="85"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Juni-Oktobar</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="117"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span style="color:#008000;">Centaurea cyanus</span></p> </td> <td valign="top" width="65"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p align="center"><span style="color:#008000;">2-3</span></p> </td> <td valign="top" width="78"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p align="center"><span style="color:#008000;">1 cm</span></p> </td> <td valign="top" width="84"> <p><span style="color:#008000;"> </span></p> <p><span></span></p></td></tr></tbody></table>
0000051
Tabela sejanja povrca i zacina, dubine sejanja, temperature za klijanje..
 • Novo

KARFIOL SEJANJE, SADNJA, NEGA I BERBA

KARFIOL SEJANJE, SADNJA,...

Cena 0,00 € SKU: 0000018
,
5/ 5
<!DOCTYPE html> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> </head> <body> <p><span style="text-decoration: underline;"><em><strong>KARFIOL SEJANJE, SADNJA, NEGA I BERBA</strong></em></span></p> <p>Karfiol je dvogodišnja zeljasta biljka iz porodice Cruciferae (Brassicaceae). Potiče s Mediterana i Bliskog istoka, a proširila se po celom svetu. Korenov sistem je slabo razvijen, lišće je jajasto, dugo sa debelom lisnom drškom, a položaj se razlikuje prema sorti. Ima visoku hranjivu vrednost, sadrži 11-13 % suve materije, 2,5-3 % belančevina i od 0,8-1 % mineralnih materije. Gaji se od ranog proleća do kasne jeseni iz rasada.</p> <p> </p> <p><strong><em>Agroekološki uslovi</em></strong></p> <p><strong>Temperatura</strong></p> <p>Dobro uspeva u uslovima umerene temperature od 13-20 ºC i dovoljne vlage u zemljištu i vazduhu. Kod visokih temperatura vazduha iznad 28 ºC, glavice ostaju sitne, rastresite, neugledne i kao takve gube tržišnu vrednost.</p> <p> </p> <p><strong>Sejanje</strong></p> <p>Seje se na dubinu od 3 mm i zemlju konstantno drzati vlaznom ali ne i mokrom jer ce seme onda istruliti.</p> <p> </p> <p><strong>Voda</strong></p> <p>Karfiol ima velike zahteve za vodom, pa se idealnim uzgojem smatra onaj kada je primenjen sistem navodnjavanja kap po kap jer sistem navodnjavanja putem orošavanja ostavlja glavice vlažnima pa su one podložne napadu prouzrokovača bolesti.</p> <p> </p> <p><strong>Zemljište</strong></p> <p>Za svoj rast i razvoj zahteva zemljišta slabo kisele reakcije pH od 6,0-6,5. Zemljište treba biti rastresito i bogato humusom.</p> <p> </p> <p><strong>Agrotehničke mere</strong></p> <p><strong>Plodored</strong></p> <p>Karfiol i ostale kulture iz porodice kupusnjača ne smeju se uzgajati na istoj površini najmanje 3 godine naročito na zemljištima kiselije reakcije.</p> </body> </html>
0000018
KARFIOL SEJANJE, SADNJA, NEGA I BERBA
 • Novo

Razmnozavanje - Sejanje Passiflora Semena

Razmnozavanje - Sejanje...

Cena 0,00 € SKU: 0000024
,
5/ 5
<h2><strong><em><span style="text-decoration:underline;">Razmnozavanje - Sejanje Passiflora Semena</span></em></strong></h2> <p>U cilju poboljsanja klijanja, lako brusiti semena na jednoj ili obe strane sa finim brusnim papirom, a zatim potopiti u toplu vodu i ostaviti u njoj 24 sata. Seme posejite na dubinu od 2-5mm duboko u kompost za sejanje. Temperatura je verovatno najvazniji faktor u klijanju, idealno na 20 ° C (68F) 16 časova, i 30 ° C (86F) 8 sati dnevno. Ako to nije moguce, stalna temperatura od 26 stepeni CF (79F) je preporucljiva.</p> <p>Sa ovom tehnikom, sveze seme klija za dve do cetiri nedelje i starije semena u roku od cetiri do osam nedelja,<strong> ali I 12 do 48 nedelja nije neobicno.</strong></p>
0000024
Razmnozavanje - Sejanje Passiflora Semena
 • Dostupno samo putem interneta!
 • Novo

Seeds Gallery vodic za dubinu sejanja 0 - 2

Seeds Gallery vodic za...

Cena 0,00 € SKU:
,
5/ 5
<h2><strong>Seeds Gallery dubina sejanja semena</strong></h2> <h4><span>Generalno, seme treba sejati na dubini od dva puta širine ili prečnika semena.</span></h4> <p> </p> <table class="responsive-table" style="height:3266px;width:1300px;border-style:dotted;"><tbody><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8888;"> <h6> </h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8888;"> <h6>Row spacing (cm)</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8888;"> <h6>Plant spacing (cm)</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8888;"> <h6>Depth (cm)</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8888;"> <h6>Seeds per gram</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8888;"> <h6>Best Soil Temp °C</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8888;"> <h6>Rate per Hectare</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8888;"> <h6>Days to Maturity</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Amaranth (AF)</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>50-75</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>50</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>0.5</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>900</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>16-30</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>1.2kg</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>50</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Artichoke (AF)</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>200-240</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>160-180</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>1-2</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>22</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>15-18</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>600g</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>300-400</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Asparagus (AF)</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>90-120</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>20-35</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>1-2</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>23-28</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>16-30</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>1.5kg</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>2-3 years</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Broad Beans</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>60-90</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>15-25</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>5</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>0.5-1</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>6-24</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>150-200kg</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>90-120</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Bush Beans (AF)</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>50-60</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>8-15</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>2-3</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>2-4</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>16-30</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>60-85</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>55-70</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Climbing Beans (AF)</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>100</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>10-20</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>2-3</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>3-4</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>16-30</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>50</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>65-80</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Beetroot (AF)</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>45-60</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>5-10</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>2</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>50-90</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>8-30</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>7-9kg</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>55-70</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Broccoli</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>50-60</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>35-50</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>0.5-1</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>175-330</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>7-30</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>400g</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>60-90</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Brussels Sprouts</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>100</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>45-60</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>0.5-1</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>225-300</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>7-30</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>400g</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>85-95</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Buckwheat</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Broadcast</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Broadcast</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>0.5-1</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>30</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6> </h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>60-100kg</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>30-45</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Burdock</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>60</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>50</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>1-2</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>50</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6> </h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>6kg</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>120</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Cabbage</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>50-75</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>35-60</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>0.5-1</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>200-380</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>10-35</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>300g</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>60-110</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Capsicum (AF)</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>100-150</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>50-60</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>0.6</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>120-160</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>18-35</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>400g</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>70-90</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Carrot</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>25-30</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>2-5</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>0.5-1</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>600-900</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>10-30</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>3-4.5kg</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>65-90</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Cauliflower</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>60-100</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>45-60</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>0.4-0.6</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>240-420</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>10-30</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>300g</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>110-155</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Celeriac</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>45-80</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>15-30</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>0.2-0.5</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>2100-3000</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>8-21</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>300g</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>90-120</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Celery</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>45-80</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>15-30</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>0.2-0.5</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>2100-3000</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>12-21</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>400g</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>120</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Chili</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>90-120</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>40-50</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>0.6</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>130-190</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>18-35</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>500g</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>65-80</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Collards</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>50-100</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>40-50</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>0.5-1</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>300</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>8-30</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>500g</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>60-80</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Corn (Maize) (AF)</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>60-90</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>20-30</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>2-3</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>2-4</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>16-35</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>8-10</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>100-150</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Corn (Sweet) (AF)</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>60-90</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>20-30</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>2-3</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>4-7</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>16-35</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>10-15kg</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>80-100</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Cucumber (AF)</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>120-150</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>40-60</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>1</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>30-40</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>16-35</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>1-2kg</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>60-70</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Eggplant (AF)</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>80-90</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>50-80</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>0.5-0.8</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>200-250</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>24-32</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>250g</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>90-110</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Gourd (AF)</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>150</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>90-120</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>2</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>10</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>20-30</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>2kg</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>95-120</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Herbs, Parsley</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>50-60</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>20-30</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>0.5-1</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>500-650</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>10-30</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>3.5-4.5kg</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>65-135</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Kale</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>50-100</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>40-50</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>1</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>250-370</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>8-30</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>500g</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>50-65</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Kohl Rabi</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>35-40</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>10-20</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>0.5-1</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>250-350</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>8-30</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>2-2.5kg</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>55-70</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Leek</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>30-75</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>10-15</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>0.5-1</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>350-450</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>8-30</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>2.5-3.5kg</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>105-130</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Lettuce</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>35-50</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>20-30</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>0.6</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>600-1200</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>8-27</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>1-2kg</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>60-85</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Luffa (AF)</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>150</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>45-75</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>3</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>6</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>20-30</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>8kg</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>80</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Marrow (AF)</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>100-120</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>90-120</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>2</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>6-8</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>20-35</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>2-4</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>90-120</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Mustard</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>50-75</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>35-60</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>0.5-1</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>300</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>10-35</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>300g</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>40-60</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Okra (AF)</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>90-120</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>35-60</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>1</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>15-25</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>20-35</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>8-9kg</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>80-98</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Onion</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>30-40</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>5-10</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>0.5-1</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>240-400</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>8-30</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>3.5-4.5kg</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>180-240</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Parsnip</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>35-50</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>8-10</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>0.5-1</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>230-400</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>6-21</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>5-6kg</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>120-140</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Pea</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>45-60</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>5-8</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>2-3</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>3-5</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>8-24</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>100-120kg</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>65-80</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Pea (Snow)</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>60-100</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>6-8</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>2-3</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>3-5</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>8-24</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>50-80kg</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>60-74</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Pumpkin (AF)</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>250-300</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>90-120</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>3</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>5-12</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>20-32</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>1.5-2.5kg</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>105-140</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Radish</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>25-35</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>3-5</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>1-2</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>100-140</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>8-30</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>15-25kg</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>40-50</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Rhubarb</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>60-70</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>40-50</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>1.2</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>60</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6> </h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6> </h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6> </h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Rock melon (AF)</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>120-150</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>40-60</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>1-2</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>25-40</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>20-32</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>1.8-2.5kg</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>75-115</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Rosella (AF)</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>90-120</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>45</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>1</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>50-70</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>24-32</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>2.2-2.5kg</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>175</h6> </td> </tr><tr style="height:76px;"><td style="width:149px;height:76px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Salad Greens, Endive</h6> </td> <td style="width:144px;height:76px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>45-60</h6> </td> <td style="width:144px;height:76px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>20-30</h6> </td> <td style="width:140px;height:76px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>0.5-1</h6> </td> <td style="width:141px;height:76px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>700-1000</h6> </td> <td style="width:142px;height:76px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>15-25</h6> </td> <td style="width:144px;height:76px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>600-1kg</h6> </td> <td style="width:144px;height:76px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>70</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Salsify</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>20-40</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>5-10</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6> </h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>60-80</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6> </h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>1kg</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>110-180</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Shallots</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>20-30</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>2-3</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>0.5</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>350-480</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>8-30</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>3-4.5kg</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>85-105</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Silver beet</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>50-60</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>15-30</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>1.5-2</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>50-60</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>10-30</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>8-20kg</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>50-85</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Spinach - Bush</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>30-40</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>12-20</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>1-2</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>50-70</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>8-24</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>14-18kg</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>39-50</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Spinach - Climbing</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>100-150</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>15-30</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>1-2</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>13-30</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>16-30</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>1.5-2kg</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>50-70</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Squash (AF)</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>90-120</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>60-80</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>2-3</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>7-12</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>21-35</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>2.5-5kg</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>50-60</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Sunflower (AF)</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>50-100</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>20-30</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>1-2</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>7-15</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6> </h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>10-12kg</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>70-80</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Swede</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>45-70</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>10-20</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>1</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>380-480</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>15-30</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>2kg</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>70-75</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Tomato (AF)</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>60-150</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>40-60</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>0.5</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>250-400</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>16-35</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>300-400g</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>60-120</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Turnip</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>30-50</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>12-20</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>1</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>400-500</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>12-30</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>2.5-4kg</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>45-65</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Watermelon (AF)</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>150-200</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>60-75</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>2-3</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>10-20</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>21-35</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>3-4kg</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>68-100</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Zucchini (AF)</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>90-110</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>50-90</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>2-3</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>6-12</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>21-35</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>2.5-5kg</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>44-63</h6> </td> </tr></tbody></table><p> </p> <p><span style="font-family:georgia, palatino, serif;font-size:14pt;">(AF) = After Frost.</span></p> <p><span style="font-family:georgia, palatino, serif;font-size:14pt;">We are not a farming advisory service. For commercial advice please contact your local Agricultural Department. We supply Traditional Open Pollinated seed for home gardeners and information supplied is done so in good faith. We take no responsibility for its accuracy. This seed planting guide is only a general reference. For more information consult gardening books or magazines; local knowledge is invaluable.</span></p> <p><span style="font-family:georgia, palatino, serif;font-size:14pt;">Seed depth is governed by the size of seed. Usually one to two times seed thickness. For spacing try to imagine the space taken up by mature plants. Sow accordingly or more thickly and thin out later. Some, mostly small seeds, require raising as seedlings and transplanting, others, mostly large seeds, prefer to be direct sown.</span></p> <p><span style="font-family:georgia, palatino, serif;font-size:14pt;">Variables such as soil types, fertility soil temperature, climatic conditions and cultural practices all have different effects on growth response of seeds. Local knowledge is invaluable. In milder climates, in sheltered town gardens and by the sea, where there are milder conditions including no frost, allow plantings later and earlier.</span></p> <p><span style="font-family:georgia, palatino, serif;font-size:14pt;">HERBS require similar conditions to vegetables. We can give no one ideal set of growth conditions. As a general guide most require a sunny position, moist and well drained, mulched, mostly fertile weed-free soil, protected from frost and wind.</span></p> <p><span style="font-family:georgia, palatino, serif;font-size:14pt;"><em>Copyright </em><em>© </em><em>2</em><em>0</em><em>1</em><em>2 Seeds Gallery, All Rights Reserved</em></span></p>
Seeds Gallery vodic za dubinu sejanja 0 - 2
 • Novo