Laatste product reviews

Er zijn nog geen recensies.

Last customers

 •  
  MANUEL, ALFARO, Spain
 •  
  Pauline, Angers, France
 •  
  Παναγιωτης, Ναυπλιο, Greece
 •  
  ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΝΑΞΟΣ, Greece
 •  
  Vlada, Sveti Ivan Zelina, Croatia
 •  
  Maryam, Nijmegen, Netherlands
 •  
  Francesca, Roma, Italy
 •  
  Karl, Straßwalchen, Austria
 •  
  Anja, Zossen, Germany
 •  
  Cyril, Monteux, France
 •  
  Miguel , Jerez de la Frontera, Spain
 •  
  Jelena, Obrez, Serbia
 •  
  Frank, Stellendam, Netherlands
 •  
  Matts, Hindhår, Finland
 •  
  Christian , Gardelegen, Germany
 •  
  Karin, Bullaren, Sweden
 •  
  Christina, Berlin, Germany
 •  
  Gabriele, Herrsching a. Ammersee, Germany
 •  
  LUCIANO, MOTTAFOLLONE, Italy
 •  
  Pablo, Os Anxeles , Brión, Spain
 •  
  Martynas, Vilnius, Lithuania
 •  
  Carolee, El Macero, United States
 •  
  Oliver, Zollikerberg, Switzerland
 •  
  Adamo, Bari, Italy
 •  
  konrad, berlin, Germany
 •  
  kendt, sjulsmark, Sweden
 •  
  Marino, Milis, Italy
 •  
  Ida, Malmö, Sweden
 •  
  Igor, Zadar, Croatia
 •  
  Alberto , SAHAGÚN (León), Spain

Rassen per land

Er zijn 427 producten.

Item 1-12 van 427 in totaal item(s)

Variety from Italy
Napoli Tomato Seeds 1.85 - 1

Napoli Tomato Seeds

Prijs € 1,85 SKU: VT 25
,
5/ 5
<!DOCTYPE html> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> </head> <body> <h2><span style="text-decoration: underline;"><em><strong>Napoli Tomato Seeds</strong></em></span></h2> <h3><span style="color: #ff0000;"><strong>Price for Package of 10 seeds.  </strong></span></h3> <div>Classic Italian Plum tomato that is the number 1 cooking variety and unsurpassed for sauces.  Large crops of 70-100g fruits with few seeds and meaty flesh are produced over a long period from early in the season.   Indeterminate.</div> <div>Sow in spring 1/16 inch deep.  Germination takes around 6-14 days at 65-75F.</div> <div>Transplant the seedlings when large enough to handle into 3 inch pots.  Grow on under cooler conditions and when about 8 inches tall, either plant in their growing position in the greenhouse or gradually acclimatise them to outdoor conditions and plant out 18 inches apart in a warm and sunny spot in moist, fertile well drained soil and keep watered.</div> <div>What's the difference between "indeterminate" and "determinate" tomatoes?</div> <div>Determinate tomatoes, or "bush" tomatoes, are varieties that grow to a compact height (generally 3 - 4'). Determinates stop growing when fruit sets on the top bud. All the tomatoes from the plant ripen at approximately the same time (usually over period of 1- 2 weeks). They require a limited amount of staking for support and are perfectly suited for container planting.</div> <div> </div> <div>Indeterminate tomatoes will grow and produce fruit until killed by frost. They can reach heights of up to 12 feet although 6 feet is normal.  Indeterminates will bloom, set new fruit and ripen fruit all at the same time throughout the season. They require substantial staking for support and benefit from being constrained to a central growing stem.</div> </body> </html>
VT 25
Napoli Tomato Seeds 1.85 - 1
Romanesco Cauliflower Seeds 2.75 - 1

Romanesco Cauliflower Seeds

Prijs € 2,15 SKU: VE 13
,
5/ 5
<h2><strong>Romanesco Cauliflower Seeds</strong></h2> <h2><span style="color: #ff0000;"><strong>Price for Package of 50 seeds.</strong></span></h2> <p>Romanesco cauliflowers are a fantastic variety from Italy, producing stunning yellow green heads of spiral rosettes with an excellent flavor visually that resemble a pine cone.  Many Romanesco cauliflowers are spring maturing but this rare one that comes ready in the autumn (Oct-Nov), thus avoiding the need to overwinter it.</p> <p>Start indoors in a warm, well-lighted area from early March through June for the earliest of crops. Sow seeds ¼" deep in good compost. Keep evenly moist. Seedlings emerge in 5-8 days at 70º F.  They do best covered lightly with soil. Alternatively, sow directly outside from early April.</p> <p>Transplant seedlings by at least Midsummer. They grow best at 55º to 65º F.  Do not let seedling become more than 5 weeks old because older seedlings do not mature well transplanted.</p> <p>Set plants 18" apart in rows 24" apart.  Transplant seedlings in late June for Oct - Nov head harvest.</p> <p>Water deeply once a week in dry weather. Cultivate or mulch to control weeds. High fertility and abundant supply of water throughout the growing season are important</p> <script src="//cdn.public.n1ed.com/G3OMDFLT/widgets.js"></script>
VE 13 (50 S)
Romanesco Cauliflower Seeds 2.75 - 1
Romanesco Courgette Zaden

Romanesco Courgette Zaden

Prijs € 1,95 SKU: VG 57
,
5/ 5
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> <h2><strong>Romanesco Courgette Zaden</strong></h2> <h2><span style="color: #ff0000;"><strong>Prijs voor pakket met 10 zaden.</strong></span></h2> <p>Een oude productieve Italiaanse variëteit, die het hele seizoen veel groene geribbelde vruchten van 30-40 cm lang produceert, die erg lekker is, een zeer aangename nootachtige smaak heeft en een aanwezigheid die de wereld van gewone courgettes overstijgt.</p> <p>Ook bij deze variant kun je een bloem eten die net zo lekker is als een courgette.</p> <p>Sommige bronnen noemen deze oude variëteit als Costata Romanesca, of "geribbelde Roman". In Italië wordt hij vroeg geplukt met een lengte van 15 cm, met de bloem er nog aan vast.</p> <p>Het duurt 55 dagen van zaaien tot vrucht dragen.</p> <p> <script type="text/javascript"></script> </p>
VG 57 (10 S)
Romanesco Courgette Zaden

Variety from Italy
2000 Seeds Cauliflower Romanesco 11 - 4

2000 Seeds Cauliflower...

Prijs € 11,00 SKU: P 58
,
5/ 5
<h2><strong>2000 Seeds Cauliflower Romanesco</strong></h2> <h2><span style="color:#ff0000;"><strong>Price for Package of 2000 (10g) seeds.</strong></span></h2> <div>Romanesco cauliflowers are a fantastic variety from Italy, producing stunning yellow green heads of spiral rosettes with an excellent flavour visually that resemble a pine cone.  Many Romanesco cauliflowers are spring maturing but this rare one that comes ready in the autumn (Oct-Nov), thus avoiding the need to overwinter it.</div> <div>Start indoors in a warm, well-lighted area from early March through June for the earliest of crops. Sow seeds ¼" deep in good compost. Keep evenly moist. Seedlings emerge in 5-8 days at 70º F.  They do best covered lightly with soil. Alternatively sow directly outside from early April.</div> <div>Transplant seedlings by at least Mid summer. They grow best at 55º to 65º F.  Do not let seedling become more that 5 weeks old because older seedlings do not mature well transplanted.</div> <div>Set plants 18" apart in rows 24" apart.  Transplant seedlings in late June  for Oct - Nov head harvest.</div> <div>Water deeply once a week in dry weather. Cultivate or mulch to control weeds. High fertility and abundant supply of water throughout the growing season are important.</div> <div> </div>
P 58
2000 Seeds Cauliflower Romanesco 11 - 4

Variety from Italy

Wij raden deze plant aan! We hebben deze plant getest.
Tomato Pantano Romanesco - Beefsteak Seeds (Lycopersicon esculentum)

Beefsteak tomato seeds...

Prijs € 1,95 SKU: VT 68
,
5/ 5
<h2 class=""><strong>Beefsteak tomato seeds Pantano Romanesco</strong></h2> <h2><span style="color: #ff0000;"><strong>Price for Package of 10 seeds.</strong></span></h2> <p>Tomato, beefsteak – Pantano Romanesco is the best beefsteak tomato of all time. The name ‘Lycopersicon derives from the Greek, ‘Lycos’ a wolf, and ‘persicon’, a peach probably in reference to its supposed poisonous qualities. ‘Esculentum’ however means edible. Rare Roman heirloom tomato said to have been grown in former marshes in Rome, Italy. Similar to Genovese Costoluto. Heirloom tomato seeds produce indeterminate, regular-leaf, highly productive vines yield large crops of 12 oz., brilliant-red, slightly-ribbed tomatoes with meaty interiors bursting with wonderful, rich, complex, tomato flavors. Expect a good production from these heirloom tomatoes. A great sauce tomato and a sensible choice for farmer's markets due to visual appeal and reputation for intense flavor.</p> <p><strong>History</strong></p> <p>Tomatoes are certainly one of the most exciting tunnels and greenhouse vegetables to grow. The flavor of home-grown tomatoes can never be matched by the bland and thick-skinned supermarket tomatoes. In fact, modern tomatoes are bred so that they will last for weeks on supermarket shelves and don’t bruise when handled. The other trouble is that they are grown without soil often in strawbale culture that is drenched with artificial fertilizers and with supplementary heat and lighting. They are nearly as badly treated as battery farmed hens.</p> <p>The tomato grows wild in South America. It was first cultivated in Mexico by American Indians and brought back to Spain by Spanish conquistadores. In 1544 it reached Italy. Soon after it spread throughout Europe.</p> <p><strong>Soil and site</strong></p> <p>Tomatoes require a very fertile soil. Just imagine a full-sized tomato plant – well over two meters tall and all the hundreds of fruits it produces. It surely needs a lot of nutrients. The best feed is composted farmyard manure or garden compost. I usually incorporate a full wheelbarrow composted manure into the soil for every three square meters.</p> <p>If they are grown in pots or grow bags ensure that the pots are large enough (40l) and that you don’t plant more than two plants per growbag.</p> <p><strong>Sowing</strong></p> <p>Tomatoes need to be raised on a heating or warm south-facing windowsill. Best results are achieved when the temperature is set on 21ºC. Seeds are best sown in late February until mid-March into traditional open seed trays (not modular trays). Seeds should be sown thinly into the trays (about 100 seeds per standard tray) or pots (about 10 seeds per 9cm pot). Then the seeds should be covered lightly with seed compost using a sieve and pressed in using a wooden board that fits snugly into the tray.</p> <p>Keep the trays moist at all times – never overwater them or let them dry out. The tomato seedlings should emerge after 10 days. It is very important to prick out the seedlings as early as possible, ideally into 10cm pots containing a richer potting compost. Remember to hold the seedling on the seed leaves (cotyledons) and plant the seedling so the seed leaves are just above soil level. During this stage, the plants should remain on the heating bench. Young plants in pots must be spaced out as soon as their leaves are touching – roughly about every three weeks. If you fail to do this the plants are becoming weak and spindly.</p> <p><strong>Sowing:</strong></p> <p>February to March</p> <p>Sow 5 seeds into a small pot (7cm) and keep in a warm place. Pot on into individual 7cm pots when ready. Plant into greenhouse or polytunnel.</p> <p>Spacing: Between rows- 50cm, Between plants in the row - 50cm</p> <p>Latin name: Lycopersicon esculentum</p> <p>Family: Solanaceae (Nightshade Family)</p> <p>Is it a fruit or a vegetable?</p> <p>A U.S court ruling from1893 decided that the tomato is officially a vegetable. However, botanically it is a fruit and politically a vegetable.</p> <p><strong>Planting</strong></p> <p>When the plants are well rooted in their pots and before they get pot bound, they can be planted into the greenhouse or polytunnel. I would never plant them out before May. Tomato plants can be trained up strings that are attached to an overhead wire. After digging the planting hole lay the bottom part of the string into the hole and the other end tied to the overhead wire. Plant the tomato plant on top of the string and cover and gently firm the soil around the plant to leave no air pocket around the plant. If your tomato plants have become leggy you can plant them deeper. This will strengthen the plants.</p> <p><strong>Spacing</strong></p> <p>The plants should be spaced out 50cm apart. You can have a single or double row per bed. The yield is obviously higher from a double row but a single row usually produces healthier plants.</p> <p><strong>Plant care</strong></p> <p>Every week you will have to side-shoot your tomato plants. Many beginners find it difficult to distinguish between a leaf, a side-shoot, and a fruiting truss. The side-shoot is always the one in the middle – the one between the main stem and the leaf. The fruiting truss can be recognized by small yellow flowers and there is never a leaf below. Obviously, never remove the trusses otherwise you’ll have no tomatoes.</p> <p>And no matter how long the side shoots are, even if they already have flowers or fruit on them – you have to remove them. When they are still quite small you can easily nip them off with your fingers. When they are bigger you better use a sharp knife or secateurs.</p> <p>Apart from regular side-shooting you should also wind the growing plant around the twine or tie onto canes if that is your training method.</p> <p>The lower leaves of the plants should be removed as soon as they start to discolor. There will be a much-improved air circulation around the plants and they will thank you with much healthier growth.</p> <p>Pantano Romanesco, Beefsteak (large fleshy fruit weighing up to 500g. Vigorous growing indeterminate type)</p> <script src="//cdn.public.n1ed.com/G3OMDFLT/widgets.js"></script>
VT 68 (10 S)
Tomato Pantano Romanesco - Beefsteak Seeds (Lycopersicon esculentum)

Variety from Italy
Radicchio - Chicory Seeds ‘‘Red Verona‘‘ - 2

Radicchio - Chicory Seeds...

Prijs € 1,65 SKU: VE 34 (1g)
,
5/ 5
<h2><strong>Radicchio - Chicory Seeds ‘‘Red Verona‘‘</strong></h2> <h2 class=""><span style="color: #ff0000;"><strong>Price for Package of 500 (1g) seeds.</strong></span></h2> <div>Small, red, cabbage-like heads ready to pick in fall. Leaves are sharp-flavored, use sparingly in green salads. May also be sautéed, steamed or grilled with meats. Garden Hints: Do not plant too early in spring or plants may bolt (go to seed). In early fall, cut off all leaves above the crown. New growth in cool weather produces the small, red, cabbage-like heads.</div> <div>Sun: Full Sun&nbsp;</div> <div>Spread: 4 &nbsp;inches</div> <div>Height: 6 &nbsp;inches</div> <div>Days to Maturity: 90 &nbsp;days</div> <div>Sowing Method: Direct Sow</div>
VE 34 (1g)
Radicchio - Chicory Seeds ‘‘Red Verona‘‘ - 2
Parsley Seeds Italian Giant...

Parsley Seeds Italian Giant...

Prijs € 1,35 SKU: MHS 118
,
5/ 5
<h2><strong>Parsley Seeds&nbsp;Italian Giant Flat Multiannual</strong></h2> <h2 class=""><span style="color: #ff0000;"><strong>Price for Package of 300 (1g) seeds.</strong></span></h2> <p class="description">Also known as Italian parsley, flat-leaf parsley has dark green leaves and a pungent, sweet flavor. This parsley is best for cooking since it can withstand heat and retains its flavour better than curly parsley.</p> <p class="description">Italian Giant is a selective plant with deeply cut, bright green leaves. Known to have better flavor than other varieties, it is increasingly popular in the kitchen and is indispensable for a huge range of cooked and salad dishes. It is the choice parsley for drying.</p> <p class="description">Parsley can also be grown a pot to keep indoors year-round or over the winter for a supply of fresh leaves. Though technically a biennial, it is often grown as an annual herb where it cannot winter over.<br>Don’t grow in those “Parsley Pots” – the one with six holes around the side…parsley likes moisture and these containers dry out too fast, the holes in the side are small and make it difficult to water and the parsley has too big a tap root to be happy!</p> <p><strong><span class="headings">Soil Preparation:</span> </strong></p> <p>Parsley is a hungry plant it likes good deep soil, not too light and not acidic. Feed the chosen site well in the autumn with well-rotted manure. If you wish to harvest parsley all year round, prepare two different sites. For summer supplies, a western or eastern border is ideal because the plant needs moisture and prefers a little shade. For winter supplies a more sheltered spot will be needed in a sunny position.</p> <div></div> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td colspan="2" valign="top" width="100%"> <p><span style="color: #008000;"><strong>Sowing Instructions</strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" nowrap="nowrap"> <p><span style="color: #008000;"><strong>Propagation:</strong></span></p> </td> <td valign="top"> <p><span style="color: #008000;">Seeds</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" nowrap="nowrap"> <p><span style="color: #008000;"><strong>Pretreat:</strong></span></p> </td> <td valign="top"> <p><span style="color: #008000;">soak in water for 12-24&nbsp; hours</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" nowrap="nowrap"> <p><span style="color: #008000;"><strong>Stratification:</strong></span></p> </td> <td valign="top"> <p><span style="color: #008000;">0</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" nowrap="nowrap"> <p><span style="color: #008000;"><strong>Sowing Time:</strong></span></p> </td> <td valign="top"> <p><span style="color: #008000;">all year round</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" nowrap="nowrap"> <p><span style="color: #008000;"><strong>Sowing Depth:</strong></span></p> </td> <td valign="top"> <p><span style="color: #008000;">Needs Light to germinate! Just sprinkle on the surface of the substrate + gently press</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" nowrap="nowrap"> <p><span style="color: #008000;"><strong>Sowing Mix:</strong></span></p> </td> <td valign="top"> <p><span style="color: #008000;">Coir or sowing mix + sand or perlite</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" nowrap="nowrap"> <p><span style="color: #008000;"><strong>Germination temperature:</strong></span></p> </td> <td valign="top"> <p><span style="color: #008000;">18-20 ° C</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" nowrap="nowrap"> <p><span style="color: #008000;"><strong>Location:</strong></span></p> </td> <td valign="top"> <p><span style="color: #008000;">bright + keep constantly moist not wet</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" nowrap="nowrap"> <p><span style="color: #008000;"><strong>Germination Time:</strong></span></p> </td> <td valign="top"> <p><span style="color: #008000;">20 days</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" nowrap="nowrap"> <p><span style="color: #008000;"><strong>Watering:</strong></span></p> </td> <td valign="top"> <p><span style="color: #008000;">Water regularly during the growing season</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" nowrap="nowrap"> <p><span style="color: #008000;"><strong>&nbsp;</strong></span></p> </td> <td valign="top"> <p><br><span style="color: #008000;"><em>Copyright © 2012 Seeds Gallery - Saatgut Galerie - Galerija semena.&nbsp;</em><em>All Rights Reserved.</em></span></p> </td> </tr> </tbody> </table><script src="//cdn.public.n1ed.com/G3OMDFLT/widgets.js"></script>
MHS 118 (1g)
Parsley Seeds Italian Giant Flat Multiannual

Variety from Italy
Bean Seeds 'Marvel of Venice' 1.85 - 1

Bean Seeds 'Marvel of Venice'

Prijs € 1,25 SKU: VE 169 (3.5g)
,
5/ 5
<div id="idTab1" class="rte"> <h2><span style="text-decoration:underline;"><em><strong>Bean Seeds 'Marvel of Venice' (Phaseolus vulgaris)<br /></strong></em></span></h2> <h2><span style="color:#ff0000;"><strong>Price for Package of 10 seeds.</strong></span></h2> <div> <div><span>The Marvel of Venice bean is produced on a large climbing vine that creates long slender bean pods. The outer skin of the Marvel of Venice bean ranges from a light to honey yellow color and can be from seven to ten inches in length. Inside it contains petite beans which depending upon variety can be black or white in color. When young the bean pod is edible in its entirety and offers a sweet bean flavor and tender yet meaty texture. Look for fresh beans whose pods are firm and unblemished, beans should be crisp and snap when you break off the tip of the pod. </span><br /><h2>Seasons/Availability</h2> <span>Marvel of Venice beans are available in the summer and early fall months. </span><br /><h2>Current Facts</h2> <span>The Marvel of Venice bean, botanically known as part of Phaseolus vulgaris, is a romano type bean and a pole variety that grows in a vining fashion. Romano beans are also further categorized as a European snap bean type and are thought to be a predecessor of the modern snap bean. An heirloom, Italian bean the Marvel of Venice bean is sought after for its superior fresh bean flavor which is rich and buttery. Romano type beans such as Marvel of Venice are unique among other beans and are recognizable by their meaty texture and flattened shape. </span><br /><h2>Nutritional Value</h2> <span>Marvel of Venice beans contain a significant amount of vitamin C and also offer some protein, vitamin A, calcium, iron and fiber. </span><br /><h2>Applications</h2> <span>Marvel of Venice beans can be used whole when fresh in both raw and cooked preparations. Additionally, bean pods can be left on the vine to fully mature and dry out then the inner beans removed and utilized as a dried or shelling bean. Marvel of Venice beans can be braised, steamed, simmered, grilled, deep-fried and sautéed. Add lightly cooked or raw beans to salads or serve alongside dips as a crudité. The beans offer a meaty texture when cooked and can stand up to prolonged cooking preparations making them an excellent addition to stews, soups or served braised as a side dish. Their flavor pairs well with tomatoes, garlic, shallots, fennel, lemon, dried red chile, olive oil, balsamic vinegar, fresh herbs, butter, pancetta, hazlenuts, pecorino and parmasean cheese. Beans will keep best if stored in a plastic bag, refrigerated and used within five to seven days. </span><br /><h2>Ethnic/Cultural Info</h2> <span>Also known as Meraviglia di Venezia in its native Italy the Marvel of Venice is classically used there in the tomato sauce based dish, fagiolini al’uccelletto. Romano type beans such as Marvel of Venice are the preferred bean of Italian cuisine and appear in many summer and fall preparations. The Marvel of Venice bean’s popularity extends to France and Spain as well as to Austria and Germany where it is sold under the name Rheingold. </span><br /><h2>Geography/History</h2> <span>Marvel of Venice beans are an heirloom romano variety bean believed to be native to Italy. Romano type beans are native to southern Europe and are known to be the snap bean of Europe. Be sure to provide adequate support when planting as the Marvel of Venice bean pods grow on vigorous vines that can climb up to seven feet of support trellis or poles. The white seeded variety is known to produce beans earlier in the season than the black seeded type. Like most beans they are not frost tolerant and prefer warm growing conditions with soil temperatures above sixty degrees. Plants can provide significant yields in ideal growing conditions and beans should be harvested frequently to prolong production. </span></div> <div> </div> <div><strong>GROWING TIP:</strong> All beans and peas are legumes and benefit from "inoculating" with rhizobacteria. These bacteria do the work of taking gaseous nitrogen from the air and "fixing" or concentrating it in pink root nodules which then slough off, adding nitrogen to the soil in a form other plants can take up as a nutrient. Inoculating your beans and peas will increase germination, and the health of your plants, helping them growing large roots and thus healthier plants. Growing pole beans with corn provides an extra shot of nitrogen to the corn, a wonderful natural symbiotic relationship that the Native Americans understood very well. You will see a big difference in overall results. Healthy legumes should also be turned under the soil when production ends as they are excellent green manure for your next crops.</div> </div> </div>
VE 169 (3.5g)
Bean Seeds 'Marvel of Venice' 1.85 - 1

Variety from Italy
Datterino, Datterini Cherry...

Datterino, Datterini Cherry...

Prijs € 1,95 SKU: VT 3
,
5/ 5
<h2 class=""><strong>Datterino, Datterini Cherry Tomaten Zaden</strong></h2> <h2><span style="color: #f80000;"><strong>Prijs voor Pakket van 10 zaden.</strong></span></h2> Datterini is een superproductief tomatenras afkomstig uit Italië van het eiland Sicilië, een gezond ras dat gemakkelijk te kweken is. Trossen met vruchten van gemiddeld 15-20 gr. De vruchten zijn zoet, papperig en stevig, de schil van de vrucht is erg dun.<br><br>Datterini-tomaten zijn verreweg de zoetste tomaten en hebben een heerlijk uitnodigend aroma. Hun langwerpige vorm bevat minder zaden dan andere soorten, en ze hebben ook een dikkere schil met meer vlees.<br><br>Uitstekende weerstand tegen barsten en apicale rot, de vruchten kunnen lang rijp blijven aan de planten zonder te worden beschadigd. Het ras is resistent tegen veel ziekten die tomaten aantasten<br><br>Dit jaar hebben we zoals elk jaar deze tomaat weer opgekweekt, zodat we altijd verse zaden voor je in de aanbieding hebben, maar ook omdat het onze persoonlijke favoriet is. <script src="//cdn.public.n1ed.com/G3OMDFLT/widgets.js"></script>
VT 3 (10 S)
Datterino, Datterini Cherry Tomaten Zaden

Variety from Italy
Principe Borghese Tomato Seeds - 2

Principe Borghese tomatenzaden

Prijs € 1,65 SKU: VT 69
,
5/ 5
<h2><strong>Principe Borghese tomatenzaden</strong></h2> <h2><span style="color: #ff0000;"><strong>Prijs voor een pakket van 5, 10, 20 zaden.</strong></span></h2> <p>De Principe Borghese-tomaat is een Italiaans erfstuk dat beroemd is vanwege het drogen in de zon. De rode, pruimvormige vruchten zijn ongeveer vijf centimeter lang en één of twee ons groot. Ze hebben een dunne schil en dik, zeer vlezig vruchtvlees met weinig zaden en weinig sap, met een rijke klassieke tomatensmaak. De scheurvaste vrucht groeit in trossen op winterharde, snelgroeiende, bepaalde planten, die zich lateraal verspreiden en in één keer rijpen. Hoewel ze bepalend zijn voor de groeiwijze, zullen de tomatenplanten van Principe Borghese profiteren van extra ondersteuning, zoals trelliseren of kooien, omdat ze tot 1,80 meter kunnen groeien en veel zware trossen fruit kunnen produceren.</p> <p>Het is een erfstuksoort, aangezien de zaden zijn doorgegeven van generatie op generatie van boeren en tuinders en families. In tegenstelling tot hybriden, worden erfstukvariëteiten niet selectief gekweekt voor bepaalde kwaliteiten, maar worden ze in plaats daarvan open bestoven, wat betekent dat hun zaad precies hetzelfde zal worden als hun voorgangers.</p> <p>Principe Borghese is de traditionele Italiaanse variëteit voor zongedroogde tomaten, in Italië bekend als "pomodori secchi", en het is te vinden in achtertuinen en in de zon in heel Italië. Italianen staan ​​erom bekend de hele plant te drogen te hangen, maar het fruit kan ook in tweeën worden gesneden en in de zon gedroogd op schermen.</p> <p>Principe Borghese-tomaten dateren uit de jaren 1910 in Zuid-Italië. De Spanjaarden brachten de tomaat oorspronkelijk terug naar Europa nadat Cortez Mexico-Stad in de 16e eeuw had veroverd, en het klimaat in Italië zorgde ervoor dat veel nieuwe tomatensoorten zich ontwikkelden met een intense smaak. Principe Borghese staat bekend als hittetolerant en zeer winterhard en kan in de meeste regio's van de Verenigde Staten goed groeien.</p><script src="//cdn.public.n1ed.com/G3OMDFLT/widgets.js"></script>
VT 69 (5 S)
Principe Borghese Tomato Seeds - 2

Variety from Italy
Tomato Seeds GOLDEN SAN MARZANO

Tomato Seeds GOLDEN SAN...

Prijs € 2,00 SKU: VT 85
,
5/ 5
<div id="idTab1" class="rte"> <h2><strong>Tomato Seeds GOLDEN SAN MARZANO</strong></h2> <h2 class=""><span style="color: #f80000;"><strong>Price for Package of 5 seeds.</strong></span></h2> <p>One of the world's most popular sauce tomatoes gets a modern update with a sunshine-gold color through and through, and fruitier flavor. Meaty fruits are the classic Roma shape, some reaching 5" in length. Robust plants have hybrid staying power under a variety of conditions, producing heavy, summer-long crops. A premier variety for cooking and fresh eating, with all the flavor of traditional San Marzano-only better! Determinate.</p> </div><script src="//cdn.public.n1ed.com/G3OMDFLT/widgets.js"></script>
VT 85 (5 S)
Tomato Seeds GOLDEN SAN MARZANO

Variety from Italy
Tomato Seeds SAN MARZANO 2

Tomato Seeds SAN MARZANO 2

Prijs € 1,65 SKU: VT 35
,
5/ 5
<h2><strong>Tomato Seeds SAN MARZANO 2</strong></h2><h2><span style="color:#ff0000;"><strong>Price for Package of 5 or 10 seeds.</strong></span></h2><p style="margin:0in 0in 8pt;line-height:107%;font-size:11pt;font-family:Calibri, sans-serif;">San Marzano tomatoes are considered by many chefs to be the best sauce tomatoes in the world. The fantastic history of Tomate San Marzano begins in 1770, as a gift from the Kingdom of Peru to the Kingdom of Naples, which was planted in the area of ​​the commune of San Marzano, near Naples, Italy. </p><p style="margin:0in 0in 8pt;line-height:107%;font-size:11pt;font-family:Calibri, sans-serif;">The first plants were grown on volcanic soil in the shadow of Mount Vesuvius. Compared to the best-known Tomatoes of Rome (Italian Tomatoes in Brazil), Marzano's tomatoes are thinner and more pointed in shape. </p><p style="margin:0in 0in 8pt;line-height:107%;font-size:11pt;font-family:Calibri, sans-serif;">The approximately 10 cm long oval red fruits stand for incomparably aromatic enjoyment during the entire tomato season. The meat is much thicker with fewer seeds, and the taste is much stronger, sweeter and less acidic. </p><p style="margin:0in 0in 8pt;line-height:107%;font-size:11pt;font-family:Calibri, sans-serif;">Many people describe the taste as bittersweet, like high-quality chocolate. Because of their high quality and origins near Naples, tomatoes from Marzano de São have been designated as the only tomatoes that can be used for Vera Pizza Napoletana (Real Pizza in Naples). </p><p style="margin:0in 0in 8pt;line-height:107%;font-size:11pt;font-family:Calibri, sans-serif;">Although commercial production of the Marzano variety is most closely associated with Italy, seeds for the variety are grown worldwide, often labeled as a traditional Italian variety, and sold at a more expensive price than the most common varieties.</p>
VT 35 (5 S)
Tomato Seeds SAN MARZANO 2