Specialare

Inga specialare just nu

sista beställningen

 •  
  Portugal, Jose Francisco G.
 •  
  Serbia, mikica P.
 •  
  Greece, τσικουρικας Ï.
 •  
  Portugal, Paulo C.
 •  
  Reunion Island, Claudie L.
 •  
  Greece, ΒΑΣΙΛΙΚΗ Î.
 •  
  Portugal, Agostinho F.
 •  
  Austria, Elisabeth N.
 •  
  Portugal, Ana G.
 •  
  Serbia, Stefan A.
 •  
  Greece, Costantino A.
 •  
  France, Sandrine B.
 •  
  Sweden, Ida R.
 •  
  Germany, David L.
 •  
  Greece, Απόστολος Î.
 •  
  Sweden, Anna H.
 •  
  Portugal, Roberto P.
 •  
  Sweden, Tomas N.
 •  
  Sweden, Tilda C.
 •  
  Portugal, José P.

Kumquats or cumquats Frön Frost Hardy -10 C

Kumquats or cumquats Frön Frost Hardy -10 C
  Pris för Paket med 3 frön.  
Kumquats or cumquats are a group of small fruit-bearing trees in the flowering plant family Rutaceae, either forming the genus Fortunella, or placed within Citrus sensu lato. The edible fruit closely resembles that of the orange (Citrus sinensis), but it is much smaller and ovular, being approximately the size and shape o

More details

19 items in stock

Online only

2,95 €

Lägg till i min önskelista

Lojalitetsprogram Ingen belöning punkter för denna produkt.


Kumquats or cumquats Frön Frost Hardy -10 C
  Pris för Paket med 3 frön.  
Kumquats or cumquats are a group of small fruit-bearing trees in the flowering plant family Rutaceae, either forming the genus Fortunella, or placed within Citrus sensu lato. The edible fruit closely resembles that of the orange (Citrus sinensis), but it is much smaller and ovular, being approximately the size and shape of an olive. The English name "kumquat" derives from the Cantonese pronunciation gam1 gwat1 (given in Jyutping romanization).
They are slow-growing evergreen shrubs or short trees, from 2.5 to 4.5 meters (8 to 15 ft) tall, with dense branches, sometimes bearing small thorns. The leaves are dark glossy green, and the flowers white, similar to other citrus flowers, borne singly or clustered in the leaf-axils. Depending on size, the kumquat tree can produce hundreds or even thousands of fruits each year.[1] The tree can be hydrophytic, with the fruit often found floating on water near shore during the ripe season.[citation needed]
The plant is native to south Asia and the Asia-Pacific region. The earliest historical reference to kumquats appears in literature of China in the 12th century. They have long been cultivated in Japan, Taiwan, the Philippines, and southeast Asia. They were introduced to Europe in 1846 by Robert Fortune, collector for the London Horticultural Society, and shortly thereafter into North America.
Classification
Carl Peter Thunberg originally classified the kumquats as Citrus japonica in his 1784 book Flora Japonica. In 1915, Walter T. Swingle reclassified them in a segregate genus, Fortunella, named in honor of Robert Fortune. Seven species of Fortunella have generally been recognized—F. japonica, F. margarita, F. crassifolia, F. hindsii, F. obovata and F. polyandra, as well as the recently described F. bawangica . The Flora of China returns the kumquat to Citrus and combines the species into the single species as Citrus japonica.[2]
Varieties :
Round kumquat
The round kumquat (also Marumi kumquat or Morgani kumquat) is an evergreen tree, producing edible golden-yellow colored fruit. The fruit is small and usually round but can be oval shaped. The peel has a sweet flavor but the fruit has a sour center. The fruit can be eaten cooked but is mainly used to make marmalade and jelly. It is grown as an ornamental plant and can be used in bonsai. This plant symbolizes good luck in China and other Asian countries, where it is sometimes given as a gift during the Lunar New Year. It's more commonly cultivated than most other kumquats as it is cold tolerant. It can be kept as a houseplant.
When the kumquats are divided into multiple species the name Fortunella japonica (Citrus japonica) is retained by this group.
Oval kumquat
Fortunella margarita, also known as the oval kumquat or the Nagami kumquat, is a close relative to Citrus species. It is a small evergreen tree, that can reach more than 12 ft (4 m) high and 9 ft (3 m) large. It is native to southeastern Asia, and more precisely to China. The oval kumquat has very fragrant citrus-like white flowers, and small edible oval orange fruits. The oval kumquat is an ornamental little tree, with showy foliage, flowers and fruits. It is also fairly frost-hardy, and will withstand negative temperatures such as 14 °F (-10 °C), and even a little lower for very brief periods. It can be grown in USDA hardiness zones 9 and warmer, but can also be tried in sheltered places, in USDA hardiness zone 8. Unlike most citrus species, the oval kumquat has a shorter growth period, and goes into dormancy fairly earlier in autumn. This partly explains its better frost hardiness.
Characteristics
The evergreen leaves of oval kumquats are deep-green and relatively small. They can reach up to 3 in (7 cm) long and 1.5 in (3.5 cm) wide. The white flowers of the oval kumquat are similar to the citrus flowers. They are strongly perfumed, and they appear relatively late in the growing season, generally late spring.
The oval kumquat is a fruit that looks like any citrus fruit, with an orange rind. The fruits are oblong, up to 2 in (5 cm) long. Unlike the common citrus, which have a rind which is inedible raw, oval kumquats have an edible sweet rind. The flesh, however, is not as sweet as the rind, and the juice is quite acidic and sour, with a lemon-like flavor. This fruit is generally eaten fresh, with its rind. It can also be processed into preserves, jams, and other products.
Cultivation
The oval kumquat needs a well-drained and fertile ground. It dislikes alkaline soils. The oval kumquat is susceptible to common citrus pests and diseases.[3]
Jiangsu kumquat
The Jiangsu kumquat or Fukushu kumquat bears edible fruit that can be eaten raw. The fruit can be made into jelly and marmalade. The fruit can be round or bell shaped; it is bright orange when fully ripe. It may also be distinguished from other kumquats by its round leaves that make this species unique within the genus. It is grown for its edible fruit and as an ornamental plant. It cannot withstand frost.
When the kumquats are divided into multiple species the name Fortunella obovata (Citrus obovata) is used for this group.
Cultivation and uses
Kumquats are cultivated in China, South Korea, North Korea, Taiwan, Southeast Asia, Japan, the Middle East, Europe (notably Corfu, Greece), southern Pakistan, and the southern United States (notably Florida, Louisiana, Alabama) and California.
They are much hardier than other citrus plants such as oranges. The 'Nagami' kumquat requires a hot summer, ranging from 25 °C to 38 °C (77 °F to 100 °F), but can withstand frost down to about −10 °C (14 °F) without injury. They grow in the tea hills of Hunan, China, where the climate is too cold for other citrus fruits, even the Mikan (also known as the Satsuma) orange. The trees differ also from other citrus species in that they enter into a period of winter dormancy so profound that they will remain in it through several weeks of subsequent warm weather without putting out new shoots or blossoms. Despite their ability to survive low temperatures, kumquat trees grow better and produce larger and sweeter fruits in warmer regions.
Uses
Kumquats are often eaten raw. As the rind is sweet and the juicy center is sour, the raw fruit is usually consumed either whole—to savor the contrast—or only the rind is eaten. The fruit is considered ripe when it reaches a yellowish-orange stage and has just shed the last tint of green.
Culinary uses include candying and kumquat preserves, marmalade, and jelly. Kumquats can also be sliced and added to salads. In recent years kumquats have gained popularity as a garnish for cocktail beverages, including the martini as a replacement for the more familiar olive. A kumquat liqueur mixes the fruit with vodka or other clear spirit. Kumquats are also being used by chefs to create a niche for their desserts and are common in European countries.
The Cantonese often preserve kumquats in salt or sugar. A batch of the fruit is buried in dry salt inside a glass jar. Over time, all the juice from the fruit is diffused into the salt. The fruit in the jar becomes shrunken, wrinkled, and dark brown in color, and the salt combines with the juice to become a dark brown brine. A few salted kumquats with a few teaspoons of the brine/juice may be mixed with hot water to make a remedy for sore throats.[citation needed] A jar of such preserved kumquats can last several years and still keep its flavor.[citation needed]
In the Philippines and Taiwan, kumquats are a popular addition to green tea and black tea, either hot or iced.
In Vietnam, kumquat bonsai trees (round kumquat plant) are used as a decoration for the Tết (Lunar New Year) holiday. Kumquat fruits are also boiled or dried to make a candied snack called mứt quất.

Många tror att citrusväxter är väldigt svårskötta och att dom får alla möjliga ohyra, men det är fel. Följer man bara skötselråden och kan vinterförvara sin Citrus rätt. Så kommer den växa och ge dig mängder med glädje i form av tillväxt, blommor och frukt.

Här nedan ska jag beskriva hur jag sköter mina citrusväxter under dom olika årstiderna.

Odling ute; 

Våren; ta ut dom Citrusar som kommer från subtropiska områden efter att alla frostnätter är förbi. Citrusar vill gärna komma ut i det fria om det går, en del måste man dock skydda i början så man inte bränner dom i solen. Det gör man enklast igenom att placera dom i skugga-halvskugga med ett ljust tyg som man drar om Citrusens blad, och tyget ska vara på ca 2-4v tyget håller även en jämnare temperatur. Sedan när man avhärdat den så placerar man sin Citrus i ett soligt och varmt läge. Har du övervintrat din Citrus i ett växthus där den får följa våren så tål den vårljuset bättre, har den övervintrat inne på fönsterkarmen så tål den utelivet sämre i början och behöver avhärdas mer. Tropiska Citrusar är känsliga för kyla och när man tar ut dom bör natttemperaturen vara över +10C och dagstemperaturen över +20C, även dom tropiska arterna behöver avhärdas först. 

När du märker att din Citrus börjat växa och vaknat är det dags att plantera om dom i större krukor om det behövs, Citrusar vill ha lucker och luftig jord med lågt pH. jag brukar köpa jord för surjordsväxter och den jorden blandar jag sen upp extra med gödsel (den ska inte innehålla kalk) och grus/leca. Köper du färdig Citrusjord så kolla noga vad den innehåller då en del märken innehåller kalk, har den kalk köp den inte och leta efter ett bättre märke. 

Fyra veckor efter du omplanterat den kan man börja ge din Citrus näring på nytt. Ge den en näring som inte innehåller för mycket kalk, ge ca 2-3gånger i månaden normal dos. Vattningen är oftast ett problem, det är svårt att veta när det är för mycket och när det är för lite. När Citrusarna står ute så håll dom fuktiga om vädret är varmt och torrt, regnar det behöver du inte vattna då regnet sköter det och har du rätt jord till din Citrus så rinner vattnet undan och Citrusen ruttnar inte. 

Sommar; snart så kommer din trädgård att fyllas av citrusdoft av alla blommor som brukar komma under våren-försommaren, efter blomningen så bildas karten som sedan 5-10månader senare utvecklas till frukt. Man behöver inte pollinera sin Citrus utan det brukar sköta sig av sig självt. Håll koll på vattningen så att din citrus inte torka ut allt för mycket, att den torka upp lite gör inget men torkar den allt för mycket så kan både knoppar, blommor, kart och frukter trilla av och det vill vi inte. Fortsätt att ge näring fram till Juli så att det blir god tillväxt både på frukt och skott. 

Hösten; har sommaren varit varm och solig så kan en del snabbproducerande Citrusar ha av årets frukt färdigt. Om intet så mognar förra årets frukt under sensommaren-hösten. Dra ner på näringen helt i slutet av Juli och även vattningen drar du ner på under hösten, regnet som kommer räcker gott och väl skulle det bli en torr och solig höst får du givetvis vattna. Många Citrusar har en åter blomning under sensommaren och hösten. Citrusar är en av dom växter som blommar och har frukt samtidigt.

Vintern; innan frosten kommer så ska Citrusarna in för vintervila. Dom tropiska arterna vill in innan natttemperaturen går under +10C, Tåligare Citrusarter tål att det blir lättfrost men frukt och blommor förstörs annars så ska dom in innan frosten. Citrusar vill vila i en temp på +5C +15C och en del känsliga arter som Mandarin måste ha extra ljus under vintern. Tropiska arter vill gärna övervintra inne i rumstemp och extra ljus. Övervintras dom svalt ska dom ha mindre vatten men dom får inte torka ut helt, Övervintras dom i rumstemperatur så kan dom ha det lätt fuktig hela vintern igenom. Har man inte tillgång till ett svalt utrymme så klarar dom flesta av att övervintra i rumstemperatur om man har haft dom ute, Då får dom vintervila ute under hösten och sedan vår inne.

 

Odling inne;

Våren; Citrusar som du har inne året runt brukar vakna i Februari-Mars och börjar då oftast att blomma och fyller hela rummet med en underbar citrusdoft. Efter dom har blommat klart så kan du plantera om dom i ny jord och större kruka om det behövs. Använd samma jord som jag beskrev ovan, fyra veckor efter omplantering så kan man börja att ge dom näring och då normal dos näring 2-3gånger i månaden fram till Augusti-September. Inne vill citrusar stå ljust men bör skyddas i söderfönster under sommaren eller stå en bit ifrån, så att dom inte bränns eller får det för varmt. Citrusar trivs bra i öst eller västfönster men absolut inte i norrfönster om man inte kan ge dom växtbelysning. 

Sommaren; bakom ett fönster kan det lätt bli för varmt och för torrt, rötterna får det svårt och ohyra kommer lättare. Skydda därför Citrusen under dom soligaste timmarna på dagen eller ställ den en bit ifrån fönstret. Står dom i öst eller västfönster så klarar dom sig utan skuggning. Det är också viktigt att skydda rötterna så att dom inte bränns. Under hela tillväxt perioden ska dom hållas fuktiga.

Hösten; ljuset blir mörkare och då kan det vara bra för dom flesta citrusar om man kan ge dom extra ljus så att dom inte tappar blad och frukter, Små Citrus, Citrus reticulata är extra känsliga för mörker. Sluta att ge näring i September. 

Vintern; vintern inne i rumstemperatur kan vara tuff för många citrusar, jag själv övervintra alla mina i sval rumstemperatur och det har funkat bra för min del mens edan får mina också vintervila ute av att jag har dom ute så länge jag kan. När man odlar Citrus inne året runt och ska lyckas övervintra dom också så är extra ljus A & O.

Sowing Instructions

Propagation:

Seeds

Pretreat:

0

Stratification:

0

Sowing Time:

                                      all year round                                    

Sowing Depth:

0.5-1 cm

Sowing Mix:

Coir or sowing mix + sand or perlite

Germination temperature:

min. 20° C.

Location:

bright + keep constantly moist not wet

Germination Time:

Until it Germinates 7days - 2 Months

Watering:

Water regularly during the growing season

 


Seeds Gallery 05.11.2012.

 • Ekologiskt utsäde : Ja
 • Frukt Vikt : 20 - 25 g
 • Härdig - Hardy: -10° C
 • Perenna växter: Ja

Inga kommentarer finns för tillfället.

Endast registrerade användare kan posta nya kommentarer.

Brand: seeds-gallery.com
Product: Kumquats or cumquats Frön Frost Hardy -10 C
Description: Kumquats or cumquats Frön Frost Hardy -10 C   Pris för Paket med 3 frön.   Kumquats or cumquats are a group of small fruit-bearing trees in the flowering plant family Rutaceae, either forming the genus Fortunella, or placed within Citrus sensu lato. The edible fruit closely resembles that of the orange (Citrus sinensis), but it is much smaller and ovular, being approximately the size and shape o
Category: Home
Price at : 2.95 EUR
Availability: (19 items)
Product rating for Kumquats or cumquats Frön Frost Hardy -10 C: 5 / 5 (1 total votes, 1 total reviews)
Visit our Google+ profile

Kunder som köpt denna produkt köpte även ...

Varukorg  

Inga produkter

Frakt 0,00 €
Totalt 0,00 €

Till kassan

Nyheter

Inga nya produkter för tillfället

kundrecensioner

ovo sjeme sam narucila proljetos i imala sam fantastican prinos. Svi su bili ocarani kvalitetom krastavca. Sljedec‡e godine c‡u ga kiseliti, pa c‡emo vidjeti. Inace, vec‡ drugi puta narucujem robu i ja sam prezadovoljna saradnjom, efikasnocu, kvalitetom. Jednostavno receno profesionalnost na visokom nivou.

User Online

User Online: 29
Today Accessed: 3285
Total Accessed: 1263158
Your IP: 54.81.166.154