Specials

No specials at this time

Last customers

 •  
  Portugal, Jose Francisco G.
 •  
  Srbija, mikica P.
 •  
  Greece, τσικουρικας Ï.
 •  
  Portugal, Paulo C.
 •  
  Reunion Island, Claudie L.
 •  
  Greece, ΒΑΣΙΛΙΚΗ Î.
 •  
  Portugal, Agostinho F.
 •  
  Austria, Elisabeth N.
 •  
  Portugal, Ana G.
 •  
  Srbija, Stefan A.
 •  
  Greece, Costantino A.
 •  
  France, Sandrine B.
 •  
  Sweden, Ida R.
 •  
  Germany, David L.
 •  
  Greece, Απόστολος Î.
 •  
  Sweden, Anna H.
 •  
  Portugal, Roberto P.
 •  
  Sweden, Tomas N.
 •  
  Sweden, Tilda C.
 •  
  Portugal, José P.

Blue Rose Flower Seeds

Blue Rose Flower Seeds a symbol of love
  Price for Package of 3 seeds.  
A bouquet of blue roses is an unforgettable experiencefor  your loved one. The most eye-catching and rarest flower is the blue rose. The most popular alternative to the traditional red rose for romantic occasions, is the flower of varied shades of light blue. Large single blooms of the blue rose species as well as

More details

56 items in stock

Online only

4,00 €

Add to my wishlist

Loyalty program No reward points for this product.


Blue Rose Flower Seeds a symbol of love

  Price for Package of 3 seeds.  

A bouquet of blue roses is an unforgettable experiencefor  your loved one. The most eye-catching and rarest flower is the blue rose. The most popular alternative to the traditional
red rose for romantic occasions, is the flower of varied shades of light blue. Large single blooms of the blue rose species as well as miniatures bushes are grown. Regal majesty and splendor symbolize the blue rose, thus the color blue traditionally associated with royal blood. The best source for these flower arrangements are usually online florists.
Differently colored roses have different meanings, so it is important to know just what signals you’re sending with your bouquet of flowers. The many colors of roses symbolize the wide range of human emotions. Common meanings are innocence, truth, purity, friendship, worship, mourning, jealousy, and a lot more.
Roses which are light blue in color are sometimes referred to as a lilac or lavender rose. The blue rose meaning and symbolism imply many things such as a statement of love at first sight as well as reaching for the unattainable. Blue roses have an air of mystery to their beauty.
One of the most memorable moments you can have with you loved one is to see their reaction after you order and have delivered them a bouquet of a dozen blue roses. These beautiful flowers will show them how much you care for and adore them. You can find available help in finding the perfect arrangement to convey the blue rose meaning from an online florist.
Blue Rose Bouquet
You don’t often see blue roses delivered but when you do they simply take your breath away. Nothing spells romance better than light or dark blue roses which create a lasting impression for the recipient. You would be hard pressed to find another flower which would have a greater impact than that of sending a blue rose.
The beauty of blue roses has beguiled people for hundreds of years. Nowadays a number of species of blue roses are cultivated, from Old Garden to modern hybrids. These include large, single-bloom flowers and small bushes with many blossoms. The types that have long stems are the most wanted for bouquets, and these carry the most symbolic substance for the blue rose meaning.
玫瑰
Scientific classification
Kingdom: Plantae
(unranked): Angiosperms
(unranked): Eudicots
(unranked): Rosids
Order: Rosales
Family: Rosaceae
Subfamily: Rosoideae
Genus: Rosa
Uses
Roses are best known for their flowers. Roses are popular garden shrubs, as flowering shrubs. They are also grown as cut flowers, as one of the most popular and commonly sold florists' flowers.
A few roses are grown for scented foliage (such as Rosa rubiginosa, ornamental thorns, Rosa sericea or their ornamental fruit Rosa moyesii).
Rose hips are occasionally made into jam, jelly, and marmalade, or are brewed for tea, primarily for their high vitamin C content. They are also pressed and filtered to make rose hip syrup. Rose hips are also used to produce Rose hip seed oil, which is used in skin products and some makeup products.
The leaves of most species are 5–15 centimetres long, pinnate, with (3–) 5–9 (–13) leaflets and basal stipules; the leaflets usually have a serrated margin, and often a few small prickles on the underside of the stem. The vast majority of roses are deciduous but a few (particularly in South east Asia) are evergreen or nearly so.
Symbolism
The rose has always been valued for its beauty and has a long history of symbolism. Roses are ancient symbols of love and beauty. 'Rose' means pink or red in a variety of languages (such as Romance languages, Greek, and Polish). The rose was sacred to a number of goddesses (including Isis and Aphrodite), and is often used as a symbol of the Virgin Mary. The ancient Greeks and Romans identified the rose with their goddesses of love referred to as Aphrodite and Venus. In Rome a wild rose would be placed on the door of a room where secret or confidential matters were discussed. The phrase sub rosa, or "under the rose", means to keep a secret — derived from this ancient Roman practice.
China
The China roses, based on Rosa chinensis, were cultivated in East Asia for centuries and finally reached Western Europe in the late 1700s. They are the parents of many of today's hybrid roses, and they brought a change to the form of the flower. Compared with the aforementioned European rose classes, the Chinese roses had less fragrant, smaller blooms carried over twiggier, more cold-sensitive shrubs. Yet they possessed the amazing ability to bloom repeatedly throughout the summer and into late autumn, unlike their European counterparts. The flowers of China roses were also notable for their tendency to "suntan," or darken over time — unlike the blooms of European roses, which tended to fade after opening. This made them highly desirable for hybridisation purposes in the early 1800s. According to Graham Stuart Thomas, China Roses are the class upon which modern roses are built.[7] Today's exhibition rose owes its form to the China genes, and the China Roses also brought slender buds which unfurl when opening. Tradition holds that four "stud China" roses ('Slater's Crimson China' (1792), 'Parsons' Pink China' (1793), and the Tea roses 'Hume's Blush Tea-scented China' (1809) and 'Parks' Yellow Tea-Scented China' (1824)) were brought to Europe in the late eighteenth and early nineteenth centuries; in fact there were rather more, at least five Chinas not counting the Teas having been imported.[8] This brought about the creation of the first classes of repeat-flowering Old Garden Roses, and later the Modern Garden Roses. Examples: 'Old Blush China', 'Mutabilis' (Butterfly Rose), 'Cramoisie Superieur'.
① Put seeds into 40° C water for 24 hours.
② Put seeds into very wet sands for germination. ( Generally it take more than 40 days. )
③ Move it into soil after it sprouts.
Germination temperature: 20-25℃
Germination time: 40 days
Growth optimum temperature: 10-25 ℃
Spacing : 20 * 20cm
Rose on soil not ask for much, just with some humus soil aggregate
structure be good training as long as the following three links will make good growth: 
Rose is afraid of:
 
① Rose is drought tolerant plants, but it is afraid floods. It is necessary use non-glazed bonsai pots of soil cultivation. The principle is "do not pour water on it when soil is not dry. Wet it completely when you pour water on soil."
② Lend a high concentration of fertilizer (especially fertilizers) will result in the death of local rot.
③ All plants need sunlight. Rose like sunshine too.
Note: 
1. Please seeds stored in a cool, dry place. 
2. The seed surface is 1-2 times the diameter of the seed.
3.Our seeds are very easy to cultivate and the survival rate is very high. 
Cover seeds with preservative films,and then,piercing the films to make several holes. Keep seeds covered in the daytime and uncover it in the night. Take off the preservative films when the seeds are half-germinated. The plant will be in a state of dormancy in summer and the leaves will turn yellow. Begginers should better use sand to cultivate the seeds.although the seeds will grow slower in the sand,the plants will be the most vigorous in the future. If you tend to use other kind of soil, try to use the kind with good water permeability,for example,the clay would not be a good choice. The soil should be disinfected by microwave oven before been used. Pay attention:the surface of the soil not be too dry, which is very important. When watering,all the soil should be wetted and there is no need to water in a cloudy day. 
The pot could be 6-8cm in depth,it be an earthen basin or a plastic one. The volume of the soil should keep a distance of 1-2cm from the rim of the pot.

More : http://en.wikipedia.org/wiki/Blue_rose

Average grade

Average:
Rating
FromTitleComment
01/2/2015 Djordje D. O plavim ruzama Prva plava ruza na svetu je prikazana na Medjunarodnom sajmu cveca u Japanu,posle dve godine istrazivanja.Ovom genetski modifikovanom cvetu ubacen je gen koji simulira sintezu plavog pigmenta iz porodice ljubicica.Prodaja plavih ruza pocece od jeseni 2009.godine.
03/18/2014 Nelson P. Luck Wish me luck.... my seeds arrived today, i've already planted them, now lets wait. Im too curious to see if its going to be really blue :O
Congrats for this nice site. Nelson

Only registered users can post a new comment.

Brand:
Product: Blue Rose Flower Seeds
Description: Blue Rose Flower Seeds a symbol of love   Price for Package of 3 seeds.   A bouquet of blue roses is an unforgettable experiencefor  your loved one. The most eye-catching and rarest flower is the blue rose. The most popular alternative to the traditional red rose for romantic occasions, is the flower of varied shades of light blue. Large single blooms of the blue rose species as well as
Category: Home
Price at : 4.00 EUR
Availability: (56 items)
Product rating for Blue Rose Flower Seeds: 3 / 5 (2 total votes, 2 total reviews)
Visit our Google+ profile

Customers who bought this product also bought...

Cart  

No products

Shipping 0,00 €
Total 0,00 €

Check out

New products

No new products at this time

Customer Reviews

Perfetto, ho ricevuto tutto, sono molto soddisfatto!!

korisnika online

korisnika online: 23
Pristupa danas: 2682
Ukupno ovog meseca: 1259795
Vasa IP adresa : 23.20.166.142